Nieuws

Commissie ruimte 4 december 2017


Bestemmingsplan Buitengebied Kampbrugweg 3 Beuningen ’t Olde Köttink       
De gevraagd medewerking voor de bouw van 4 recreatiewoningen ondersteunt Burgerforum.
Op het huidige terrein is de bouw van stacaravans toegestaan, vergunningsvrij met een oppervlakte van max 70 m2 en maximale bouwhoogte van 5 meter. De familie heeft echter de keuze gemaakt om in plaats van stacaravans te kiezen voor 4 recreatiewoningen omdat dit beter past bij de vraag van de huidige recreant.
Dhr. Tijdhof is ter plekke wezen kijken en nadat een aantal zaken duidelijk is geworden kan onze fractie instemmen met dit voorstel, omdat het hier gaat om een duidelijke kwaliteitsverbetering.
 
Herontwikkeling Hoge Boekelweg 85 / omzetting van agrarisch intensieve veehouderij in zorggebouw

De familie wenst gebruik te maken van de rood voor rood regeling.
Op dit adres rust een agrarische bestemming die moet worden ingetrokken.
Van een deel van het bedrijf wenst de familie een onderkomen voor zorg te maken. Hiervoor moet een WABO procedure worden op gestart.
De fractie van Burgerforum heeft bewondering voor de wijze van de familie Meyer, die met behulp van 3 dochters, hier een dagopvang voor ouderen van wenst te maken.
Zowel de stadsbouwmeester en Het Oversticht reageren positief op deze aanvraag.
Voorzitter, in het buitengebied staan er al meerdere zorgboerderijen.
Mijn vraag aan het college is dan ook of er voldoende vraag bestaat naar deze zorg, zodat deze zorgboerderij een middel van bestaan oplevert voor deze familie.

 
Share our website