Commissie ruimte 31.5.2016

Burgerforum - rondvraag commissie Ruimte

1) Vrachtverkeer door Overdinkel en De Lutte (Jos Tijdhof)
Het vrachtverkeer door Overdinkel lijkt de afgelopen tijd weer fors toegenomen te zijn. Heeft het college die geluiden ook gehoord en
wordt hier nog regelmatig op gecontroleerd?
En als gecontroleerd wordt op snelheid in de Pastoor van Laakstraat (wat vrij regelmatig gebeurt), zou dan tegelijkertijd of in plaats daarvan ook extra controles op dit vrachtverkeer gehouden kunnen worden?
Datzelfde geldt voor De Lutte met betrekking tot het vrachtverkeer door het centrum en over de Losserse straat.
Antwoord: Die geluiden heeft het college ook gehoord en er is al extra aandacht voor d.m.v. voertuigmetingen, snelheidsmetignen en steekproeven en dat geldt zowel voor Losser als De Lutte, maar ook Glane (dit op navraag van Hans ter Heijne). De geluiden zijn ook kort gesloten met wijkagent en politie met de vraag om hier extra scherp op te zijn. Overigens is niet geconstateerd dat hier op grote schaal onterecht gebruik wordt gemaakt door vrachtverkeer.

2) Huisvuilcontainers (Hans Volmbroek)
a)     Met ingang van juni wordt ook de oranje container opgehaald. Er blijkt, ondanks een brief van Twente Milieu hierover, toch nog veel onduidelijkheid te zijn over het ophaalschema. Zou, net als eerder wel eens was, weer op ophaalschema kunnen worden gemaakt zodat voor mensen duidelijk is wannéér wát opgehaald wordt.  Weliswaar kan dit digitaal bekeken worden, maar vooral voor oudere mensen is het handiger gewoon een papieren exemplaar te hebben.
Antwoord: Omdat dit voor elke straat verschillend is, is dat heel lastig. Wel wil de gemeente hier aan tegemoet komen door meer informatie en door het mogelijk te maken zo’n overzicht bij de gemeente aan te vragen. O.v.v. naam en adres, wordt dan een overzichtje geprint en opgestuurd. Ook hier komt in de pers nog aandacht voor.
b) Verder lazen we op Hallo Losser, dat het nogal wat voeten in de aarde heeft om een grijze container om te wisselen. Zou hier ook naar gekeken kunnen worden, zodat dit wat gebruiksvriendelijker wordt voor onze burgers.
Antwoord: De informatie inzake het wisselen van containers is zowel op de website van de gemeente als die van Twente milieu te vinden. Ook bij “veelgestelde vragen”  is informatie te vinden. Maar er zal nog eens naar gekeken worden. Het omwisselen van de container brengt inderdaad kosten met zich mee. Daar tegenover staat dat de mensen voor een kleinere container ook minder betalen. Als er niets in rekening gebracht zou worden zou het voordeel wel voor diegene zijn, maar de kosten op iedereen verhaald moeten worden.
 
3) Kremersveenweg LOG kalvermeststal
 
! Vraag vervallen i.v.m. ontvangen raadsinfo
 
De raad van State haalde een streep door de plannen van de maatschap Elderink voor een kalvermeststal in het buitengebied van Losser (al meer dan 12 jaar mee bezig). Dit zou zijn omdat de totale omvang van het bedrijf niet duidelijk genoeg in het raadsvoorstel omschreven stond. Dit halen we echter uit de krant, dus a) Klopt dit? En b) Wat is het vervolg hierop?
 
 
Share our website