commissie ruimte 29 oktober 2019

Commissie ruimte gisteren (Martha Horstman-Hoekstra)

Erve Beernink
Prachtig dat deze oude boerderij is behouden voor de gemeente Losser. We hebben van de stichting Boei begrepen dat er alles aan gedaan is om het in Overdinkel te herbouwen, maar dat dit niet gelukt is. Je moet ook maar net iemand vinden die hier zoveel geld voor over heeft en dat lukte wel in Beuningen.
We lezen dat deze boerderij een rijksmonument is blijft dit ook zo als deze is herbouwd?
Hebben we in onze gemeente nog meer van deze oude erven die de aandacht verdienen om ze behouden voor de toekomst? Misschien is het goed om dit eens te inventariseren.
We zijn als raad - commissie uit genodigd bij Erve Naatsboer om te horen hoe hun e.e.a geregeld hebben om hun erf voor de toekomst te behouden.
Hun verhaal zou goed te gebruiken zijn om andere boeren te laten zien wat mogelijkheden zijn.

Kastanje bomen aan de Kerkstraat.
Wat heeft de gemeente gedaan sinds er in 2014 bekend is dat bomen
ziek zijn? Als er nieuwe bomen gepland worden hoe gaan we ze monitoren om er voor te zorgen dat ze een mooi en lang leven zullen hebben op deze historische plek?
Indertijd heeft BF gepleit voor een bomenbeleidsplan en gewezen op het belang van het in beeld brengen van alle waardevolle bomen in onze gemeente. Hoe gaan we dit in de toekomst oppakken?

Share our website