Nieuws

commissie ruimte 24.1.18


Raadsvoorstel Landgoed Teussink (Hans Volmbroek)
 
Onderzoek heeft aangetoond dat het erf al in circa de 16 eeuw beschreven stond.
Hoe oud de huidige boerderij werd uit de stukken niet direct duidelijk.
Het voorstel is om de bestemming te herzien van agrarische bestemming in wonen.
Deze wijziging heeft tot gevolg dat gebouwen gesloopt of gewijzigd moeten worden.
Ruim 1000 m2 asbest op de daken moet vervangen worden.
In het overzicht van karakteristieke panden en erven van het Oversticht komt deze boerderij met 5 foto's op pag. 56 goed uit de verf. Met een waardering van 14 punten draait deze boerderij in de top mee van 76 pagina's tellende boekwerk. 
Wel vreemd is dat er in de stukken een opmerking staat van betreffende ambtenaar dat er volgend art. 5.8.3. van het geldende bestemmingsplan Buitengebied er een wijzigingsbevoegdheid opgenomen is voor het college waarmee de wijziging van het bestemmingsplan had kunnen worden gewijzigd.
Indien dit zo is staat deze commissie en de raad buitenspel.
Dus toch maar aan dit voorstel houden.
Wel nog een vraag.
Achter in het weiland staat een oude jongveestal.
Je kunt er bijna doorheen kijken.
Blijft dit gebouwtje staan of wordt het verwijderd?
Tevens de vraag wat er de bedoeling is van het gebruiken van in elk geval 1 of misschien 1 delen van de schuren voor klein ambachtelijk werk of kunstenaars.
Wat moet onze fractie zich hier bij voorstellen?
 
 

 
Share our website