Nieuws

Commissie Ruimte 2 december 2014


Cie.ruimte van 02-12-2014.

 

Agp.4.

Partiële herziening Het Zijland (Lies ter Haar)

Oude bestemmingsplan: Het Zijland 2006, in raad 27-03-2007.

Omgevingsvisie  Overijssel 2009, omgevingsverordening 2009, woonvisie 2015.

 

Ontwikkeling 19 woningen. Woonvisie 2012 en verder woningbouwprogramma 2012-2020. Het Zijland oude plan, 42 woningen en inbreidingscapaciteit.

Bouw 19 woningen, waarvan 15 eensgezinswoningen (rij of 2 onder een kap)

15-10-2013 Welstandsnota vastgesteld.

14-12-2012 beleidsnota Inbreiding en Mantelzorg.

Het plan past niet in het geldende bestemmingsplan Het Zijland van 2007.

Het aantal parkeerplaatsen voldoet aan de norm, 1,8 per woning.

 

In de stukken staat dat er niet door Domijn gebouwd wordt, maar door Dura Vermeer.

Bouwt Dura Vermeer in opdracht van Domijn of voor eigen rekening?

aanvullend, worden het dan huur of koopwoningen?

De resterende 23 woningen van het oorspronkelijke plan, worden die nog door Domijn gerealiseerd en zodoende als huurwoningen gebouwd, of worden dit ook koopwoningen en kleine appartementen?

 

Agp. 5.

 

Onderhoud onderdoorgang Lossersedijk 2009-2013 (Jos Tijdhof)

In 2008 overeenkomst gesloten met ProRail, onderhoudskosten vanaf april 2009 voor de gemeente Losser. ProRail heeft zich tot mei 2014 niet aan de overeenkomst gehouden. ProRail erkend fout en brengt vanaf 1 januari 2010 kosten in rekening.

€ 68.845,30 ex btw, dan hoeft de gemeente Losser de kosten van 2009, € 10.627.00 ex btw, niet te betalen.

ProRail vraagt: vergoeding voor het constructief onderhoud van de betonconstructie.

Er zijn jaarlijks verschillende bedragen in rekening gebracht.

Vraag: kan ProRail duidelijk maken wat voor kosten men heeft gemaakt en dit ook onderbouwen?  Aangezien het een nieuw bouwwerk betreft, wat zullen de kosten in de toekomst dan zijn?

Voordeel van ruim € 10.600,- altijd aannemen.

 


Share our website