Commissie Ruimte 17 jan 2017

Rondvraag commissie ruimte 15.1.16 (Jos Tijdhof)
 
Bij nieuwbouwplannen komt het voor dat de oude panden soms nog heel lang blijven staan en niet gesloopt worden. In het verleden hebben wij als raad ook al foto’s aangeleverd van dit soort panden welke afbreuk deden aan de omgeving , ofwel bouwvallen die bij menig burger ergernis opwekt Ook hebben we hier al eerder vragen over gesteld en dat zou geïnventariseerd worden en naar d de raad teruggekoppeld worden.
 
Vraag: Iedereen burger moet OZB betalen.
Moet er over gebouwen die eigenlijk al gesloopt  had moeten worden nog wel OZB betaald worden? Sommige gebouwen worden nog wel als BV schuur / opslag gebruikt , terwijl de veiligheid van dat object al in het geding is zoals gevaar voor instort- als brandgevaar.
Is er wat meer bekend over de inventarisatie hiervan?
Wanneer is er zicht op de panden die nog afgebroken moeten worden.
Hebben we als gemeente geen instrumenten waarin we afbraak van dit soort objecten kunnen versnellen?
 
Share our website