Nieuws

commissie ruimte 15 mrt. 2016


Vragen KHL (Henry Elsjan)
1) Hoe worden zaken tijdens de verbouwing geregeld, met name wat baliefuncties, vergaderingen e.d. betreft?
2) Er is nog ruimte vrij om in te vullen. Worden nog actief mogelijke partners benaderd om in het gemeentehuis plek te krijgen op zorggebied, bijvoorbeeld zoals consultatiebureaus, Maartje (dagopvang – zit nu aan de Oldenzaalsestraat), of bijvoorbeeld verenigingen (opslag, vergaderruimte)?
3) De businesscase is nu sluitend, dat wil zeggen,  het kost de burger geen extra geld, maar we zijn wel bang dat de verbouwing qua kosten uit de hand loopt (Losser heeft hiermee wat dat betreft slechte ervaringen). Hoe denkt het college dit te voorkomen?  En hoe gaat de aanbesteding?
4) De businesscase laat een positief resultaat zien over 30 jaar en het overschot wordt gebruikt om de al ingeboekte bezuiniging van 107.000 op het gemeentehuis door te voeren. Maar zijn hiermee alle taakstellingen verwerkt? Met andere woorden, er komt toch niet nog ergens een bezuiniging vandaan die we over het hoofd hebben gezien?
5) We moeten aan Enschede nu jaarlijks geld gaan betalen voor de arbeidsplekken daar. Om welk bedrag gaat het en hoe hard is dit, met andere woorden, wordt dit bedrag afgebouwd omdat werknemers ook opgaan in de Enschedese organisatie? En hoe gaat dit als we deels overgaan naar het Twentebedrijf? Zit bedrag ook in deze businesscase verwerkt?
6) Hoe hard zijn de door te berekenen servicekosten? Kan er bijvoorbeeld qua bezetting ook nog iets geregeld worden door gebruikt te maken van het personeel van Werken in Losser?
7) Voor de kantine worden zoveel mogelijk de spullen van de huidige kantine gebruikt. Hoe wordt de kantine bemenst? Krijgen de mensen van Aveleijn hier ook een rol?
8) Kunt u nog eens uitleggen, waaruit de kosten voor Losser Flexibel en Verbonden globaal uit ontstaan en wat dit Flexibel en Verbonden inhoudt? Wat de meerwaarde hiervan is?
9) Waar zitten de grootste risico’s?
 
Share our website