Commissie ruimte 31.5.2016

Commissie ruimte 31 mei 2016

PIP /Natura 2000 (Hans Volmbroek)
Wat bepaalde bestemmingen betreffende de grond van ondernemers, agrariërs,  die niet ophouden bij gemeentegrenzen betreft. Wat is voor deze ondernemers nu het handigste PIP of Gemeentelijk bestemmingsplan?
Het verschil in het een of ander is de tijdwinst bij PIP en het kostenplaatje dat. Niet naar de gemeente toekomt maar door de provincie wordt betaald, zoals plankosten en planschadekosten.
De provincie beroept zich op de Omgevingsvisie, dit terwijl de Omgevingswet pas in 2018 ingaat. Dit mag omdat het een visie is. Er bestaat ook nog een landelijke visie.
Beiden bijten zich elkaar niet.

Raadsinformatiebrieven
a) RUD (Hans Volmbroek)
Omdat de raadsinfo al van een tijdje terug is de vraag of er al nieuws is.
Het antwoord komt schriftelijk, omdat de burgemeester er niet is.

b) woningbouw Beuningen  (Jos Tijdhof)
Kan het college een indicatie geven van de m2 prijzen?
Wanneer kunnen we het plan van de familie Loman verwachten en welke eisen worden hier aan gesteld?
Waarom moeten we wachten op resultaat van de plannen voordat we naar de provincie gaan wat de mogelijkheden betreft ten zuiden van de pastoor Bolscherstraat?
Antwoord: Prijzen wordt in dit soort processen niet genoemd, dat zou niet verstandig zijn. De eigen exploitatie moet in ieder geval op 0 uitkomen. Het mag niet risicodragend zijn, dat is ook gesteld. Het college heeft al contact gehad met de provincie. Het college volgt de lijn van de raad, dus als die het anders wil moet zij dat ook aangeven. Gezegd is dat de bouw voor inwoners uit Beuningen moet zijn.
 
c) Luttermolenveld (Jos Tijdhof)
Is de uitspraak van de Raad van State straks voor ons bindend of komt er nog een vervolg? Hoe serieus moeten we deze aansprakelijkheid nemen? Wat is het tijdpad van zo’n procedure?
Antwoord: Het is moeilijk in te schatten hoe zo’n procedure verder verloopt en hoe lang deze duurt.
 
d) planvorming Nitertweg (Lies ter Haar)
Zoals we al eerder aangaven, zijn wij niet voor het bouwen op deze plek.
Allereerst omdat wij het op die plek ongewenst vinden, maar ook omdat wij van mening zijn dat dit niet past in het door ons zelf vastgestelde beleid. In de notitie lintbebouwing staat een duidelijke begrenzing. Bouw op deze plek past daar niet in.
Overigens is Burgerforum wel warm voorstander van de plannen voor het natuurgedeelte.
 
We hebben nog een aantal vragen.
Het gaat hier om 1 bouwblok, betekent dat ook 1 woning?
Er wordt in de raadsinfo gesproken dat er gesprekken gaande zijn met de aanliggende eigenaar over o.m. de situering van het bouwblok om bezwaren te vermijden. Over welke aanwonende gaat het dan?
Antwoord: De aanwonende naast het terrein en het bouwblok komt in de uiterste hoek van het terrein. Na de vergadering meer inzichtelijk gemaakt.
 
e) Asbestsanering:  (Jos Tijdhof)
Gaat het hier om alle asbestdaken en asbest?
Antwoord: Het gaat om asbestdaken aan de buitenlucht, denk daarbij bijv. aan asbestgolfplaten op daken en schuren.
 
f) Jaarverslag Handhaving (Lies ter Haar)
Nog niet gesloopte woningen: Dit blijft een aandachtspunt, ook de komende jaren, maar er staan nogal wat en is dit al geïnventariseerd?
Antwoord komt schriftelijk.
 
g) Veiligheidsregio Twente (Hans Volmbroek)
De nieuwe centrale meldkamer wordt in de begroting als risico rood aangemerkt. We blijven graag op de hoogte van de ontwikkelingen wat dit betreft.
 
In de begroting staat dat men er van doordrongen is van de noodzaak om goedkoper en slimmer te werken.
Dan worden er een aantal zaken genoemd waar op bezuinigd wordt, o.a.
1) verlagen garanties en beschikbare functies en middelen
2) verlagen van vakbekwaamheid -> Dat lijkt me overigens niet erg verstandig !!
3) verminderen voorbereiding
Maar wordt ook nog steeds verder gewerkt aan het terugdringen van valse meldingen? En wordt er ook een vergoeding gevraagd bij sommige inzetten? Wij denken daarbij aan het uit de boom halen van een kat en dat soort acties?
Hier komt schriftelijk antwoord op.
 
 
Share our website