Commissie Bestuur en Samenleving 30 maart 2017

  • Home
  • Nieuws
  • Commissie Bestuur en Samenleving 30 maart 2017
Burgerforum Raadsinfo Programmabegroting Regio Twente (Lies ter Haar)
Wat het uitvoeren van de “going concern” taken betreft op het gebied van publieke gezondheid, recreatieve voorzieningen en bijbehorende bedrijfsvoering betreft hebben wij geen probleem. Samenwerking en verbinding in Twente vindt ook Burgerforum belangrijk.
Maar we hebben wel vragen en kanttekeningen.
Wat ons opvalt is dat de Treasury meer kost dan het opbrengst.
Ook de kosten voor de overhead vallen op. Op een omzet van 50 miljoen vinden wij een overhead van 14 miljoen fors. Het is bijna 30% van het budget. De overheadkosten werden voorgaande jaren per programma verantwoord, nu op één post, waarom is dat? Er wordt terecht geconstateerd dat er nu geen goede vergelijking meer mogelijk is!
De GGD wil bereiken en bevorderen dat in Twente iedereen gelijke kansen heeft wat gezondheid betreft. Eerder hebben wij er al op gewezen dat gezondheid ook te maken heeft met kosten en dat dit altijd een onderbelicht item blijft. Wij beseffen dat dit overheidsbeleid is, maar het zou ook een taak van de regio, i.c. GGD kunnen zijn richting overheid te wijzen op deze stapeling van kosten en het mijden van zorg daardoor.
Er is in dit verband ten aanzien van sociaal economische factoren inderdaad een venijnig probleem. De GGD heeft daar onder meer extra aandacht aan gegeven via de Academische werkplaats Jeugd (Kinderen in Armoede). Dat klinkt goed, maar wat houdt dat in?
Als speerpunt wordt de arbeidsmarkt genoemd. Als wij de Agenda van Twente bekijken is die gericht op Techniek. We lezen vooral over innovatie, High Tec, robotisering en automatisering. Wij zien geen concrete plannen hoe de onderkant van de arbeidsmarkt hier van kan profiteren. Integendeel zouden wij zeggen. Het zal juist leiden toch verschuiving van werk van laag geschoolden naar hogere opleidingen. 
En wat vindt u van het functioneren van de UWV?

Burgerforum Raadsinfo Veiligheidsregio Twente (Henry Elsjan)
Kunt u nog eens uitleggen waarom wij een voordeelgemeente zijn?
De post ICT roept bij ons ook vraagtekens op. Die laat een nadeel te zien van 42.000 euro vanwege een onjuiste ingangsdatum??
 
Burgerforum Standsbank Oost (Lies ter Haar)
Goed dat er nu prestatie-indicatoren zijn afgesproken. Op die manier kunnen we de resultaten van de schuldhulpverlening beter in beeld krijgen.
 
Memo aanbesteding RIA (Henk Filipsen)
Er komt een nieuw callcenter en reisadvies. De regiotaxi komt te vervallen en het vervoer wordt nu op een andere wijze opgelost. Wij vragen ons af wat de gevolgen hiervan zullen zijn. Kan het college ons hiervan op de hoogte blijven houden?
 
 
 
Share our website