Nieuws

commissie bestuur en samenleving 28.11.17


Burgerforum commissie 28.11.17 verhoging leges parkeerkaart (Henk Filipsen)
 
De voorgenomen verhoging van de leges t.b.v. de Gehandicapten parkeerkaart vinden wij als Burgerforum buitensporig.
 
Met het nieuwe kabinet gaat gemiddeld iedere (gewone) Nederlander er op vooruit, maar helaas geld dit niet voor chronisch zieken en gehandicapten. Deze groep heeft ook nu nog steeds te maken met een stapeling van kosten, en gaat er per saldo in koopkracht op achteruit.
 
We willen graag horen om hoeveel aanvragen, verlengingen en afwijzingen het in Losser gemiddeld per jaar gaat.
 
Ook vinden we het onduidelijk voor de aanvrager van deze Gehandicapten parkeerkaart wat de criteria zijn waaraan zij moeten voldoen.
Daarbij is de kans op een afwijzing vaak groot en in het raadsvoorstel wat nu voorligt is men dan € 125.10 kwijt (was € 50.20).
 
Ook even voor de duidelijkheid, het gaat niet om eenmalig kosten. Deze kosten komen elke vijfjaar weer op het bordje van de aanvrager (vijf jaar is de geldigheidsduur van de Gehandicapten parkeerkaart).
 
Het mag duidelijk zijn dat we als Burgerforum ons niet kunnen vinden in dit raadsvoorstel, we zullen dan ook in de eerst volgende raadsvergadering een amendement op dit punt inbrengen.
Share our website