Nieuws

Commissie 19 april 2016


BURGERFORUM: Rondvraag commissie Bestuur en Samenleving 19 april 2016
 
Vrijwillige inloop GGZ (Henry Elsjan)
Een tijdje geleden is via de weekbladen een oproep gedaan voor vrijwilligers inloop GGZ. De 3 sociale teams in de gemeente Losser gaan in samenwerking met de Unie van Vrouwelijke Vrijwilligers een laagdrempelige inloop opzetten die in eerste instantie bedoeld is voor mensen met een psychiatrische, psychische of psychosociale beperking. De inloop zou naast ontmoetingsplek ook een opstap kunnen zijn naar andere activiteiten. Gezocht werden vrijwilligers die als gastheer of gastvrouw deze activiteit wilden begeleiden.
Voor deze doelgroep is er nog niets in Losser en wij weten dat hier behoefte aan is en zijn erg blij met dit initiatief. Wat was de respons op deze oproep en is deze inloop inmiddels al opgezet?
 
Wethouder van Rees antwoordde dat er een 15-tal vrijwilligers is die inmiddels door Mediant ook geschoold zijn. In week 21 gaat de vrijwillige inloop van start. Deze wordt gekoppeld aan het spreekuur van de sociale teams, zodat er ook altijd in de buurt is op wie men kan terug vallen.
 
 
Inloopspreekuur & Social media spreekuur burgemeester en wethouders (Lies ter Haar)
 
Burgerforum vraagt om te kijken naar de mogelijkheid van een inloopspreekuur en een Social media spreekuur (zoals bijv. de gemeente Aa en Hunze en Brummen ook hebben). Eerder hebben wij ook als eens gepleit voor het weer invoeren van een inloopspreekuur. Daarvoor zouden burgers geen afspraak hoeven te maken, maar zich via de receptie kunnen aanmelden. Het inloopspreekuur zou op een vast tijdstip van de maand kunnen, bijvoorbeeld elke eerste dinsdag van de maand een uur. Sommigen gemeenten zoals Leusden, doen dit zelfs op locatie (conform een vast schema).
 
Voor degenen die geen tijd hebben om naar het maandelijks inloopspreekuur te komen, maar die toch een vraag hebben die men graag aan de burgemeester of één van de wethouders wil stellen, zou een social media spreekuur een uitkomst zijn. Men kan dan de vraag op twitter via een speciaal twitteraccount of via een facebookpagina stellen tijdens een zogeheten “Social Media spreekuur”. 

Het antwoord van de burgemeester was dat het college al zeer benaderbaar is en hier geen meerwaarde in ziet. Het college staat al dicht bij de burgers, aldus de burgemeester.
Deels kan Burgerforum hierin ook wel meegaan, toch ziet ze zowel in een inloopspreekuur als in het social-media spreekuur wel toegevoegde waarde. Je bereikt hiermee waarschijnlijk nét weer een andere doelgroep en het is een extra laagdrempelige manier om met het college in gesprek te komen.
 
Pinbox Overdinkel (Henk Filipsen)
 Aanvankelijk zou de pinautomaat van de RABObank in het Kulturhus Overdinkel komen. Dit is vanwege onzekerheid rondom het Kulturhus en verscherpte veiligheidseisen uiteindelijk geland als pinbox aan de overzijde van de straat. De RABO bank heeft echter aangegeven –mocht het Kulturhus er toch komen- in principe bereid zijn gehoor te geven aan een “verzoek uit de samenleving” om de pinbox te verplaatsen naar de onmiddellijke nabijheid van het Kulturhus.
Burgerforum vindt de huidige plek, ook kijkend naar de ontwikkelingen van het centrumplein daar, geen gelukkige. Hoe staat het college hier in en is het mogelijk in gesprek met de RABObank te kijken naar een andere locatie?
 
 Geantwoord is dat het college zal polsen hoe de dorpsraad hier in staat. Het mag de mooie centrumontwikkelingen in ieder geval niet in de weg staan. En met dit laatste is Burgerforum het uiteraard van harte mee eens, want daar ging het ook om.
 
 
Share our website