Nieuws

Collectieve zorgverzekering voor minima


Geachte leden van de raad,
 
In de vergadering van de commissie Bestuur & Samenleving van 30 oktober jl. is tijdens de behandeling van de Programmabegroting een vraag gesteld door de fractie van Burgerforum (de heer Elsjan) over de collectieve zorgverzekering die de gemeente Losser in samenwerking met Menzis aanbiedt voor mensen met een laag inkomen.
 
Vraag:
Zijn er andere verzekeraars dan Menzis die tegen een lager premiebedrag per maand dezelfde collectieve zorgverzekering kunnen leveren?
 
Antwoord:
De vraag is voorgelegd aan het bureau BS&F, adviseur voor de gemeenten in Twente en de Achterhoek op het gebied van de collectieve zorgverzekering (hierna: gemeentepolis). BS&F geeft aan dat er geen andere gemeentepolissen zijn die dezelfde dekkingsgraden kennen en veel goedkoper zijn dan de gemeentepolis van Menzis. De gemeentepolis van Menzis heeft in vergelijking met anderen soms een hogere premie omdat deze ook een hoge dekking heeft.
Er zijn goedkopere collectieve zorgverzekeringen op de markt maar daarbij geldt ook een lagere dekking en spelen andere zaken.
 
Het door Burgerforum aangedragen PMA zorgcollectief is inderdaad een collectieve zorgverzekering en ook een label van Menzis. Echter deze collectiviteit is heel anders dan de gemeentepolis van Menzis en dat komt met name door het gemeentepakket. Bij PMA wordt een reguliere BV en AV (basisverzekering en aanvullende verzekering) aangeboden.
 
Bij de gemeentepolis van Menzis zit daar een gemeentepakket op, dat wil zeggen dat de Extraverzorgd (de reguliere Aanvullende Verzekering) wordt uitgebreid naar een GarantVerzorgd. In de GarantVerzorgd pakketten zitten unieke dekkingen die geen enkele andere reguliere verzekering, zoals PMA, aanbiedt. Zoals onder andere:
  • Het gemeentepakket in de GarantVerzorgd, zorgt er voor dat alle dekkingen 100% worden, dat wil zeggen, geen eigen betalingen;
  • Het gemeentepakket zorgt tevens voor de vergoeding/dekking ‘Eigen bijdragen Wmo maatwerkvoorzieningen’, dat wil zeggen, iedereen die een eigen bijdrage a € 17,50 per periode betaalt voor een Wmo maatwerkvoorziening zoals hulp in huishouden kan deze declareren en krijgt deze terug;
  • Het gemeentepakket zorgt ervoor dat mensen (in het uitgebreide pakket GarantVerzorgd 3) het eigen risico kunnen meeverzekeren;
  • Het gemeentepakket zorgt ervoor in de GarantVerzorgd 3 dat mensen hun eigen bijdragen medicijnen volledig vergoed krijgen.
 
Dit zijn enkele belangrijke vergoedingen die andere zorgverzekeringen, zoals PMA, niet kennen.
 
Een aantal andere zaken zijn hierbij ook van belang.
De gemeente mag in een reguliere verzekering geen bijdrage doen in de premie. Dit mag alleen in de gemeentepolis, dus niet in een verzekering van PMA of soortgelijks.
 
Verder is nog van belang om te melden dat collectiviteiten, zoals PMA, op dit moment onder druk staan vanuit de overheid. De minister is hard bezig om ‘lege collectiviteiten’ af te schaffen. Origineel was het idee om collectiviteiten met kortingen in het leven te roepen voor een afgebakende groep om zo een inkoopvoordeel te behalen. Inmiddels zijn collectiviteiten meer een marketingtruc om mensen binnen te halen met flinke kortingen, het originele idee, namelijk het behalen van inkoopvoordeel voor een groep met zelfde soort kenmerken is hier niet meer in te herkennen. Zo ook niet bij PMA. De kans is dus groot dat collectiviteiten zoals PMA niet lang meer zullen bestaan.
Overigens wordt de gemeentepolis genoemd door het ministerie als voorbeeld voor collectiviteiten zoals deze zijn bedoeld in de basis, dus deze collectiviteit staat niet onder druk.
 
De gemeentepolis van Menzis zal niet in elke situatie voor iemand met een laag inkomen de best passende verzekering zijn. Voor mensen met een laag inkomen en hoge zorgvraag of voor mensen die tegenvallers zoals een nieuwe bril, tandartsrekening of fysiotherapie niet kunnen opvangen is de gemeentepolis meestal de beste keuze, omdat deze meer dekking biedt voor minder geld. Deelnemers zijn goed verzekerd en hoeven niet bang te zijn dat (onverwachte) zorgkosten niet te dragen zijn. Men is adequaat verzekerd voor de meeste zorg. Ook kent de gemeentepolis géén medische selectie, iedereen wordt geaccepteerd ongeacht de gezondheid.
 
Vraag: Is iemand met een kunstgebit verplicht om ook een tandartsverzekering af te sluiten?
 
Antwoord:
De pakketten binnen de collectieve zorgverzekering bestaan uit een basisverzekering, een aanvullende verzekering en een tandartsverzekering. Voor mensen met een volledige gebitsprothese (kunstgebit) is de tandartsverzekering echter niet verplicht. Daarvoor kunnen zij kiezen voor een protheseverzekering waarvan de premie de helft goedkoper is dan de goedkoopste tandverzekering), maar dit hoeft niet. De protheseverzekering is een verzekering waarbij men, wanneer er een volledige prothese is, behandelingen aan het tandvlees en/of kaak kunnen ondergaan. Wanneer iemand een prothese heeft, lijdt de kaak en het tandvlees nog steeds dus dienen die in theorie nagekeken/behandeld te worden, daarom is een protheseverzekering wel aan te raden maar niet verplicht.
 
 
 
Share our website