CIJFERS MAKEN DUIDELIJK: MINDER BEZOEKERS ZWEMBAD BRILMANSDENNEN

  • Home
  • Nieuws
  • CIJFERS MAKEN DUIDELIJK: MINDER BEZOEKERS ZWEMBAD BRILMANSDENNEN

Persbericht Burgerforum

 

CIJFERS MAKEN DUIDELIJK:  MINDER BEZOEKERS ZWEMBAD BRILMANSDENNEN

Onjuiste informatie over bezoekersaantallen zwembad Brilmansdennen

 

N.a.v. van onlangs verschenen artikelen in de Tubantia over de bezoekersaantallen van zwembad Brilmansdennen, wil BURGERFORUM toch het een en ander recht zetten en de burger voorzien van de juiste informatie.

 

Minder open, meer publiek, kopte de krant. Onduidelijk is hoe tot die conclusie gekomen is. De cijfers spreken namelijk voor zich.

Bij de voorjaarsnota op 30 juni jl. hebben wij er op gewezen dat de cijfers over de maanden tot en met mei van dit jaar een duidelijke teruggang  van ruim 3000 bezoekers lieten zien en dat wij denken dat dit het gevolg is van de hogere entreetarieven en de inkrimping van uren. Toen een paar weken later in de pers gesteld werd dat er de eerste helft van dit jaar 2000 méér bezoekers waren dan vorig jaar, en men dit zelfs “een opvallende stijging noemt, omdat het Losserse bad met ingang van dit jaar veel minder vaak open is voor recreatieve zwemmers”, waren we dan ook erg verbaasd. Hoe zat dat? Werd wel van dezelfde cijfers gebruik gemaakt. Gaf dit geen vreemd beeld naar de burger toe, omdat wij als Burgerforum spreken over ruim 3000 minder bezoekers en de burger nu moest lezen dat er 2000 meer waren?! Vandaar dat we de bezoekersaantallen opnieuw hebben opgevraagd en ook tot en met juli hebben gekregen.

 

De stand tot en met mei laat zien dat er sprake is van 3219 bezoekers minder ten opzichte van vorig jaar.

Hoe men komt op 2000 méér bezoekers is ons dan ook een compleet raadsel.

Het kan zijn dat men bij de gemeente uitgegaan is van de stand tot en met juni, maar dan krijg je wel een heel vertekend beeld, omdat vorig jaar in juni het zwembad voor onderhoud anderhalve week gesloten was en het onderhoud dit jaar in juli heeft plaatsgevonden. Neem je de tellingen tot en met juli dan zit je weer op 2000 minder bezoekers t.o.v. vorig jaar!  (68982 bezoekers dit jaar t.o.v. 70983 bezoekers vorig jaar).

En dat getal is opnieuw weer tegenstrijdig met het verhaal dat afgelopen week in de krant stond over de bezoekersaantallen in de vakantie en waarin te lezen was dat opmerkelijk genoeg – en dan wordt verwezen naar het feit dat het zwembad 11 uur minder open is- het aantal bezoekers met 70.000 tot en met juli gelijk is gebleven aan vorig jaar.  

De cijfers spreken echter de waarheid en laten zien dat de bezoekersaantallen, vooral wat het recreatief zwemmen fors zijn gedaald. Aan losse kaarten voor recreatief zwemmen zijn tot en met mei 18% minder verkocht en 16% minder abonnementen Pakken we de situatie tot en met juli, dan is dat zelfs 24% voor losse kaartjes en 18% aan abonnementen minder.

Het leszwemmen laat een duidelijke stijging zien, waarmee de bezoekersaantallen nog enigszins opgetrokken worden, maar daarmee is tevens duidelijk geworden dat de bezuinigingsmaatregel wel degelijk invloed heeft gehad op de bezoekersaantallen. Of deze bezuinigingsmaatregelen financieel gezien wat oplevert is dan ook de grote vraag nu toch een deel van de inkomsten weg valt. Dupe is in ieder geval de zwemliefhebber die in Losser vaak voor gesloten deuren komt te staan.

Share our website