Centrumplannen De Lutte

BURGERFORUM Centrumplannen De Lutte (Henk Filipsen)

Commissie ruimte agenda punt 5.

Het is en lang gekoesterde wens dat het centrum van De Lutte aangepakt zou moeten worden. Wij zijn als Burgerforum blij dat nu mét het aanpakken van het riool, ook het centrum een complete update gaat krijgen. 
Ook de wijze waarop dit project is aangepakt verdient alle lof.                             
Er zijn een viertal bijeenkomsten geweest met direct betrokkene en burgers van De Lutte waarin iedereen zijn ideeën en opmerkingen kwijt  konden.      
Door deze bijeenkomsten werd naar een totaal plan voor centrum De Lutte gestreefd. Door het betrekken van alle belanghebbende kwam er een plan ten tafel dat ook veel draagkracht heeft in De Lutte.                                                    
We zijn als Burgerforumfractie bij al deze bijeenkomsten aanwezig geweest en willen hier dan ook een pluim geven voor de wijze van aanpak, dit is echt burgerparticipatie in de praktijk toegepast.

Wel hebben we nog enkele  vragen en suggesties:
- Is de verwachting dat eind 2017 daadwerkelijk met het project wordt begonnen en wat is ongeveer de einddatum van afronding?                             
Ook zijn er zover wij begrepen hebben nog nieuwe ontwikkelingen inzake de oude Bib en peuterspeelzaal. Ook hier geldt, probeer deze nieuwe ontwikkelingen zoveel mogelijk goed in te passen bij dit hele proces.
- Daarnaast willen we er op aandringen dat ook bij het uitvoeren van de werkzaamheden met de direct betrokkene goed te blijven overleggen, zodat er zo min mogelijk overlast en bedrijfsschade is.
- Bij het centrum rondom de kerk is er ook nog gelegenheid tot parkeren. Kunnen  hier maatregelen worden getroffen om lang parkeren tegen te gaan?  Het lang parkeren zou zoveel mogelijk moeten gebeuren op de grote parkeerplaats voor de dorpsboerderij.  En eigenlijk zou deze parkeerplaats daar ook zodanig aangelegd moeten worden als hoofdparkeerplaats (verharding). Dit kwam ook duidelijk naar voren bij de bijeenkomsten.                                                                                                         
Zo blijft de ruimte rondom de kerk verschoond van blik.                 
Parkeren zou hier alleen voor kortstondig bezoek aan winkels en school aan de orde moeten zijn.
- Is het afwateringsprobleem  van De Lutte als dit project is uitgevoerd ook opgelost? Kunt U hier enig duidelijkheid overgeven?
- Wel willen we als Burgerforum pleiten voor zo weinig mogelijk drempels.                          
We hebben daar in De Lutte al te veel  van.                                                          
Deze drempels zijn echt een plaag voor ambulance vervoer en andere hulpverleningsdiensten.                                                                                             
Ook de overige burgers van De Lutte klagen hier over. De buurtbus route heeft in zijn route ongeveer 16 drempels . Burgerforum zou graag zien dat deze drempels wat meer verkeersvriendelijk gemaakt worden.
- Verder hebben we begrepen dat het materiaal dat gebruikt gaat worden zoveel mogelijk op elkaar afgestemd is. Ook dit willen we als Burgerforum benadrukken, zodat men een rustig beeld van het geheel gaat krijgen.

Al met al een mooi project en laat de uitvoering net zo verlopen als het tot stand komen van dit  plan.
 
Share our website