Centraal stemmen tellen

Burgerforum: Raadsvoorstel deelnemen aan het experiment centraal tellen
 
Uit artikel in de Tubantia leek het net alsof ze het hier niet goed kunnen tellen en het daarom naar Enschede moet. Is richting de mensen die zich hiervoor altijd hebben ingezet een heel vreemd signaal en zo hebben veel mensen dat ook opgepakt. Een beetje als stank voor dank.
 
Waarom is hiertoe besloten? Is dan gebleken dat in onze gemeente slecht geteld is? Er zouden fouten zijn geconstateerd. Gaat het hierbij om Losser en zo is er sprake van veel fouten en wat voor fouten? En waarom is dat dan niet naar de raad gecommuniceerd?
En zitten hier nog extra kosten aan?
 
Doel van het centraal tellen van de stembiljetten is het telproces efficiënter, betrouwbaarder, transparanter en dus beter controleerbaar te maken.
Met extra controle en transparantie is niets mis en daar kan denk ik ook niemand op tegen zijn, maar wij zien niet direct dat het dan ook automatisch efficiënter en betrouwbaarder is. Als extra risico wordt ook het vervoeren genoemd.
 
De raden van Enschede en Losser moeten beide instemmen. De uitvoering van twee verschillende telprocessen naast elkaar is om organisatorische redenen niet wenselijk. Maar wat als de ene gemeente hierin niet mee wil gaan?
 
 
 
Share our website