Als lijn 64 deels verdwijnt dan die bus via Glane naar Glanerbrug

  • Home
  • Nieuws
  • Als lijn 64 deels verdwijnt dan die bus via Glane naar Glanerbrug
Vervoerplan
dienstregeling 2020
rapport vervoer gemeente Losser 2019
Klik op bovenstaande links voor informatie over vervoerplan, dienstregeling en rapport vervoer gemeente Losser

Openbaar vervoer (info n.a.v. gesprek met dorpsraad Overdinkel en Glane)

Belangrijk voor een plattelandsgemeente. Waar jongeren verder moeten reizen om naar school te gaan en ouderen zelfstandig willen blijven. Burgerforum waardeert het dan ook enorm dat we middels de dorpsraden van Overdinkel en Glane, en via hun met ouderenbonden, samen kunnen optrekken om te proberen goed openbaar vervoer te behouden en eventueel uit te breiden voor alle inwoners van Losser.

Het blijft belangrijk dat ook inwoners van de kerkdorpen met het openbaar vervoer de stad, scholen, ziekenhuizen en stations kunnen bereiken. Dit zullen we bij de gemeente, de reizigersorganisatie ROCOV, vervoerders en de provincie onder de aandacht blijven brengen.


IMartha Horstman en Inge Oort


REACTIE BURGERFORUM OP ARTIKEL IN TUBANTIA EN DE REACTIE VAN DORPSRAAD OVERDINKEL EN OUDERENBOND OVER LIJN 64
Het lijkt ons toch zaak om hier op te reageren en aan te geven hoe het daadwerkelijk zit.
Burgerforum maakt zich al jarenlang druk om de verschraling van het openbaar vervoer vooral in Overdinkel en Glane als grensdorpen. Want de teneur dat onrendabele lijnen worden geschrapt is er al langer.

Sinds 2017 volgen we dan ook nauwgezet alles wat samenhangt met het openbaar vervoer en hebben we ook contacten met de belangenverenging openbaar vervoer.
Daarnaast hebben wij in moties en brieven aan het college gewaarschuwd voor de verschraling in het openbaar vervoer en gewezen op het belang van goed openbaar vervoer in onze grensstreek.  
Toen -nu al jaren geleden- bleek dat de buslijn naar Oldenzaal op de zondag ging verdwijnen en in stukken van het vervoersbedrijf en de belangenorganisaties bleek dat onderzoek had aangetoond dat op een aantal tijden de dubbele lijn naar Overdinkel overbediend is en o.a. op een aantal tijden lijn 64 geschrapt zal gaan worden, hebben wij dan ook actie ondernomen en gepleit voor:
-1-openbaar vervoer doorlopend naar Gronau, eventueel ingevuld met een kleine bus of buurtbus
-2-en ALS het door zou gaan dat lijn 64 (al dan niet op bepaalde tijden) niet meer naar Overdinkel zou gaan, maar rechtstreeks van Losser naar Enschede, we pleiten om mogelijkheden te onderzoeken die lijn dan via Glane, Glanerbrug naar Enschede te laten lopen, zodat er voor onze gemeente tenminste nog iets goeds uit zou komen. Dit is in een overleg op het gemeentehuis ook aangekaart.

Het leek ons goed om dit duidelijk te maken omdat in het artikel een verkeerde interpretatie van onze daadwerkelijk inzet gegeven wordt.

Onderbouwende stukken hierover zijn eerder ook naar de dorpsraad gemaild.

Lies ter Haar, BurgerforumCollege van Burgemeester en Wethouders
Raadhuisplein 1
L O S S E R


Artikel 39 vragen
 
Geacht College.

Volgend jaar moet de nieuwe concessie voor het OV worden gesloten.

Uit eerdere informatie is gebleken dat lijn 64 vanaf Losser naar Overdinkel waarschijnlijk zal worden opgeheven. 
Maar als we lijn 64 door laten rijden naar Glanerbrug kunnen we een volwaardige lijn behouden en kunnen we de verschraling van het aanbod van openbaar vervoer binnen onze gemeente tegengaan!


Graag willen we weten of de gemeente Losser actief deelneemt aan deze gesprekken en er voor open staat  om lijn 64 vanaf de Maria Geboorte Kerk in Losser via de Pol, de Glane, het Syrisch-Orthodoxe Klooster St. Ephrem naar Glanerbrug te laten rijden.

Naast het behouden van lijn 64 heeft het ook nog de onderstaande voordelen:
1. de Pol wordt weer bereikbaar met het OV wat goed is voor de werkgelegenheid.
2. de Glane wordt weer bereikbaar en is er een verbinding met het Syrisch Orthodoxe Klooster.
3. de schooljeugd die in Glanerbrug woont en in Losser naar het Twents Carmel college gaat heeft hier ook voordeel van.
4. deze lijn zou een aandeel kunnen hebben in de plannen om tot een treinverbinding te komen tussen Münster en Zwolle.


Graag willen we het college vragen om zich in te zetten voor een lijn 64 via Glane naar Glanerbrug .
Vraag: Wil de wethouder zich hiervoor inzetten?  
Vraag: Welke stappen gaat de wethouder hierin nemen?

We hebben deze vragen ook bij de ROCOV neergelegd.
Met vriendelijke groet,
Burgerforum,

Martha Horstman 
 
Share our website