Burgers beter informeren

 
Wij willen dat onze inwoners beter geïnformeerd worden als er sprake is van wijziging van bestemming op hun pand of grond.
 
En waarom?
 
Je kunt niet van onze inwoners verwachten dat ze jaar in jaar uit, elke week weer, de aankondigingen uitpluizen die digitaal op de site van de gemeente of in het weekblad van Losser gepubliceerd worden om te zien of de bestemming van hun woning of grond misschien gewijzigd wordt.
Als er een ingrijpende wijziging van jouw eigendom plaatsvindt mag je als inwoner op zijn minst toch verwachten dat je hierover door de gemeente wordt geïnformeerd.
 
Dus vroegen we:
1) De inwoners actief te wijzen op wat ze kunnen doen om zelf op de hoogte te blijven en waar ze informatie hierover kunnen vinden, zowel digitaal, via apps als op schrift.
2) Waar dat maar enigszins mogelijk is inwoners actief te informeren over bestemmingswijzigingen die direct van invloed zijn op hun eigendom of directe omgeving.
3) Te kijken hoe de dienstverlening verbeterd kan worden.
 
Motie (gesteund door de VVD) aangenomen met 10 voor en 8 tegen.
 
PvdA en CDA konden zich niet vinden in de woorden “directe omgeving” Volgens hen is dat niet uitvoerbaar. Wat ons betreft muggenzifterij, er staat nl. ook “waar dat maar enigszins mogelijk is.”
 
Zorg goed voor elkaar!

 
 
 
Share our website