burgerparticipatie

Betoog burgerparticipatie 22-04-2014  (Jos Tijdhof)  
Burgerparticipatie een mooi begrip en momenteel ook veel over gesproken. Maar burgerforum heeft sinds de oprichting al een gewillig oor naar de burger toe. Dat is uit het verleden wel gebleken met diverse onderwerpen denk maar aan het onderwerp: het houden van een referendum, openingstijden zwembad, behoud muziekschool en zo kan ik nog wel een aantal onderwerpen opnoemen.
Burgerforum vindt dan ook dat we met de gehele raad dit onderwerp burgerparticipatie moeten oppakken. Alleen een prachtige nota samenstellen is niet voldoende, maar we moeten ook hiermee aan de slag gaan.
We zullen als raad ook moeten luisteren naar de ideeën  van onze burger ook de jeugd moet een input bij de raad kunnen geven. Laten we ook onze dorpsraden nog meer betrekken bij onze onderwerpen. Dat zou kunnen door een afvaardiging van de dorpsraad ook standaard als deelnemer in commissievergaderingen te laten deelnemen. Zo worden ze vroegtijdig al betrokken bij de verschillende onderwerpen en hoeven het niet alleen via de gemeentesite of uit de krant te halen.
Het is belangrijk de burger meer te betrekken bij belangrijke besluiten. Zodat je dan meer de gedachten gang van de burger kunt verwerken bij de besluitvormingsproces. Zodoende zullen we als gemeente ook meer draagkracht krijgen voor onze besluitvorming.
 
Share our website