BURGERFORUM VRAAGT OM DUIDELIJKHEID HUURTOEWIJZINGSBELEID DOMIJN

  • Home
  • Nieuws
  • BURGERFORUM VRAAGT OM DUIDELIJKHEID HUURTOEWIJZINGSBELEID DOMIJN

BURGERFORUM VRAAGT OM DUIDELIJKHEID HUURTOEWIJZINGSBELEID DOMIJN

 

Burgerforum vraagt zowel College als Domijn om duidelijkheid wat betreft het huurtoewijzingsbeleid en uithuiszettingen.

Al eerder bij het opgaan van de Losserse woningcorporatie SWL in Domijn hebben we gewaarschuwd voor de gevolgen die dit kon hebben, namelijk instroom vanuit bijvoorbeeld Enschede. Zowel in de woonvisie als in stukken van de Regio Twente was te lezen dat de grote steden belang hebben bij een andere inkomensopbouw, dat wil zeggen meer gezinnen met wat hogere inkomens naar de steden en de lagere inkomens meer verspreid over de landelijke gemeenten. Woningcorporaties kunnen hier met hun toewijzingsbeleid sturend in werken. Op zich zou dit geen probleem hoeven te zijn, mits onze eigen inwoners hiervan niet de dupe worden. Wij vinden dat die als eerste in aanmerking zouden moeten komen voor een huurwoning in hun eigen gemeenten.

De laatste tijd horen we uit Losser steeds meer geluiden dat probleemgevallen uit Enschede een woning in Losser toegewezen krijgen. Dit is bevestigd door informatie vanuit het gemeentehuis dat er mede daardoor ook een extra beroep wordt gedaan op (bijstands)uitkeringen.
Ook zou het zo zijn dat de gemeente Enschede de afspraak heeft met Domijn om geen huis toe te wijzen voordat de toekomstige huurder zich gemeld moet hebben bij de gemeente. Deze vaak werkloze medeburger wordt dan via het UWV geprobeerd te helpen aan een baan. Lukt dit niet, of wil men niet, dan gaat deze naar een andere gemeente waar deze afspraak niet ligt. Dus bijvoorbeeld naar Losser.
 Daar komt bij dat er ook melding wordt gedaan van dreigende huisuitzetting en mensen die door gedwongen huisverkoop niet in aanmerking lijken te komen voor vervangende huurwoningen in Losser. Aan de andere kant kunnen woningzoekende uit Losser soms verrassend snel een woning in Enschede krijgen. Het lotingsysteem dat gehanteerd wordt is niet te controleren. Door Domijn is indertijd bij invoering hiervan toegezegd dat mensen uit Losser die al langer ingeschreven staan ook meer kans hebben op een woning dan woningzoekenden van elders. Maar gebeurt dat ook? Voor ons is dat niet te controleren, maar wij vinden wel dat inwoners van Losser voorrang moeten krijgen. De wethouder heeft indertijd toegezegd vinger aan de pols te houden. Reden om nu aan de bel te trekken. En dit gekoppeld aan de vraag hoe door gemeente en Domijn wordt omgegaan met huisuitzettingen. Is er noodopvang voor dergelijke gevallen voor handen of zetten we mensen letterlijk op straat. Burgerforum vraagt in een brief aan zowel college en Domijn duidelijkheid.

 

 

Lies ter Haar,

fractiesecretaris

 
Share our website