BURGERFORUM TÉGEN BEZUINIGINGEN ZWEMBAD

  • Home
  • Nieuws
  • BURGERFORUM TÉGEN BEZUINIGINGEN ZWEMBAD

Persbericht BURGERFORUM

 

BURGERFORUM TÉGEN BEZUINIGINGEN ZWEMBAD

 

Het college stelt in de programmabegroting dat volgens haar opvatting structureel een bedrag 47.000 euro op het zwembad kan worden bezuinigd. Ze wil dit doen door inkrimping van de openingsuren en een extra tariefsverhoging om het nadelige effect van deze inkrimping op het bezoekersaantal weer op te vangen.

Er is sprake van het sluiten van een aantal dagdelen voor het recreatief zwemmen, waarbij onder meer wordt gedacht aan de woensdagmorgen, vrijdagmiddag tot 15.45 uur en de zaterdagmiddag en de maandag en donderdag van 12.00 uur tot 15.30 uur. Daarnaast wordt in de zomervakantie het aantal openingsuren met 35 uur per week verminderd.

 

BURGERFORUM is fel tegenstander van deze bezuiniging, die ook volkomen tegenstrijdig is met de doelstelling om de mensen in het algemeen en de jeugd in het bijzonder meer te laten bewegen.

We hebben in Losser een prachtig zwembad, een dure investering, waarvan zo veel mogelijk inwoners (en uiteraard niet-inwoners) gebruik van moeten kunnen maken tegen een redelijk tarief. Ook voor recreatief zwemmen.

Een zwembad is een laagdrempelige sportaccommodatie waar de hele Losserse gemeenschap van kan profiteren, het heeft derhalve een breed maatschappelijk nut.

Dat door de warme zomer het aantal bezoekers is tegengevallen is voor Burgerforum geen reden om dan maar rigoureus te schrappen in de openingstijden. Eerder is al aangekaard dat een bescheiden buitenbad hier de oplossing zou zijn geweest. Mensen trekken dan niet massaal naar de buitenbaden in buurgemeenten. De badmeesters moeten er toch zijn en zouden dan in plaats van binnen, buiten ingezet kunnen worden.

Wat de daluren betreft zou in navolging van andere zwembaden voor een lager tarief kunnen worden gekozen om zo meer zwemmers aan te trekken. Maar ook ziet BURGERFORUM mogelijkheden om het schoolzwemmen als bewegingsactiviteit gratis aan te bieden.

Ook kan gebruik kunnen worden gemaakt van vrijwilligers die nog graag een aantal uurtjes als badmeester zouden willen werken.

 

BURGERFORUM zal bij de begrotingsbehandeling a.s. dinsdag dan ook met een motie en/of amendement hiervoor komen.

 

 

Share our website