BURGERFORUM neemt initiatief voor brief aan formateurs en formerende partijen provincie Overijssel

  • Home
  • Nieuws
  • BURGERFORUM neemt initiatief voor brief aan formateurs en formerende partijen provincie Overijssel
BURGERFORUM neemt initiatief voor brief aan formateurs en formerende partijen provincie Overijssel

De provinciale politiek is misschien nog nooit zo belangrijk geweest als nu. Het kabinet heeft zijn toekomst grotendeels afhankelijk gemaakt van de coalitiegesprekken die in de provincies op gang komen. Op basis van het eindrapport van de verkenningsfase zijn in Overijssel de partijen BBB, VVD, GroenLinks, PvdA en SGP gestart met de formatie.

BURGERFORUM Losser zag de noodzaak van een reactie richting formateurs en formerende partijen over de energietransitie. En omdat de onderhandelingen al gaande zijn was er weinig tijd hiervoor steun te zoeken bij álle partijen in de regio, maar heeft ze zich beperkt tot het aanschrijven van de lokale partijen in Twente en het vragen van steun binnen de Losserse politiek zelf.

Immers, deze transitie raakt onze inwoners in meerdere opzichten. Niet alleen door het aardgasvrij maken van woningen/bedrijven, maar ook door de opgelegde opwek van grootschalige zonne- en windenergie in onze nabije omgeving. Burgerinbreng was tot nog toe een farce.
Bovendien lopen er nog onderzoeken ten aanzien aanzien van grootschalige windprojecten en moeten de landelijke richtlijnen nog vastgesteld worden. De minister heeft aangegeven dat de nationale windturbinebepalingen zeker niet voor einde 2023 zullen vastgesteld en het meer waarschijnlijk is dat dit de eerste maanden van 2024 pas het geval zal zijn.

In de brief wordt er nadrukkelijk voor gepleit om te komen met een plan van aanpak voor burgerparticipatie dat moet gelden voor alle grootschalige zonne- en windprojecten. In te zetten op alternatieve vormen van groene energie zoals biogas. En om grootschalige windprojecten “on hold” te zetten tot alle onderzoeken zijn afgerond en de landelijke richtlijnen vastliggen.


BURGERF
 
Share our website