Burgerforum - hoek Elfterborg niet bebouwen

  • Home
  • Nieuws
  • Burgerforum - hoek Elfterborg niet bebouwen
RGERFORUM             Rondvraag commissie 31 oktober 2017
 
Aan de voorzijde van de Elfterborg ligt een bouwkavel eigendom van Domijn.
Waarschijnlijk is in het verleden met de bouw van de Elfterborg en verhuizing van de toenmalige bewoners, nagelaten de woonbestemming van dit bouwkavel af te halen.
 
Met de toekomstige herinrichting en vernieuwing van het centrum van De Lutte, zou deze strook grond betrokken moeten worden bij de herinrichting.
 
Een woning op deze plek zou geen aanwinst zijn voor de gehele vernieuwing van het  centrum van De Lutte.
Burgerforum vraagt  derhalve of  er mogelijkheden zijn voor een ruiling met Domijn van deze bouwkavel Elfterborg, met de eventuele nieuwe plannen bij de Muchte of de Aloysius locatie (Aloysiusschool zelf of bijvoorbeeld pand van De Lange en De Beurs). Wij zien daar wel kansen (en willen dit uiteraard schriftelijk of mondeling wel nader toelichten.
Of heeft het college eventueel nog andere mogelijkheden om dit perceel bij de Elfterborg te betrekken bij de herinrichting van het centrum De Lutte?
Share our website