Nieuws

BURGERFORUM EN VVD TÉGEN BEGROTING 2009 / rectificatie


BURGERFORUM EN VVD TÉGEN BEGROTING 2009 / rectificatie

Mocht u door het artikel op de  Info pagina van de gemeente in de Dinkellander van vorige week de indruk hebben gekregen dat wij met de begroting hebben ingestemd, dan willen wij u hiermee snel uit de droom helpen.

BURGERFORUM en de VVD hebben tégen de begroting gestemd!

Tégen, omdat wij een verhoging van 14% OZB verhoging bovenop de 14% van vorig jaar te gek voor woorden vinden.

Tégen, omdat wij bezwaar hebben tegen het sluitend maken van deze begroting door een greep te doen in de reserves.

Tégen, omdat wij het niet eens zijn met de bezuinigingen op het zwembad.

Tégen, omdat wij vinden dat er eerst in eigen (gemeente)huis beter gekeken moet worden of er nog wat te bezuinigen valt; denk daarbij aan de kosten van externe bureaus.

Tégen, omdat wij vinden dat de meerjarenbegroting er verre van gezond uit ziet en niet sluitend is.

 

Het klopt dat de begroting is vastgesteld, ondanks alle kritiek, omdat de meerderheid van de raad –lees hier CDA, Partij van de Arbeid en SDGL-  inderdaad akkoord zijn gegaan. Vreemd, omdat de Partij van de Arbeid vóór de verkiezingen nog om het hardst riep dat ze de OZB niet zou verhogen (alleen met de inflatiecorrectie!). Vreemd, omdat ook in het collegeprogramma staat dat dit college de OZB met niet méér dan datzelfde inflatiecijfer wilde verhogen!  

 

Integriteit en rechtschapenheid heeft ook te maken met transparantie en eerlijke voorlichting naar de burger toe; de laatste tijd ontbreekt het nogal eens daaraan.

 

Het bewuste artikel wekt de suggestie dat het aannemen van de begroting zonder enige kritiek is gebeurd. Niets is minder waar.  Zowel Burgerforum als VVD hadden en hebben forse kritiek.

Het artikel geeft geen juiste weergave van de algemene beschouwingen. U kunt het betoog van Burgerforum lezen op de website www.burgerforum.comen uw eigen oordeel vellen. Onbegrijpelijk is dat men simpelweg weigerde de financiële gegevens toe te sturen waar Burgerforum om gevraagd had. Op de website www.vvdlosser.nl  informatie van de VVD.

 

BURGERFORUM en VVD vindt dat de burger de dupe worden van het onvermogen van dit college om financieel gezien de boel op orde te krijgen. In een paar jaar tijd dreigen wij met deze coalitie van CDA, Partij van de Arbeid en SDGL opnieuw naar de financiële afgrond af te glijden en daar wilden en willen wij voor waarschuwen.

Dát is de mening van Burgerforum en de VVD en u heeft er recht op ook dít geluid te horen.

 

Jos Tijdhof                                         Lies ter Haar                      Joop Koopmans

Paul Hendriks                                   Joke Kuhlkamp                Jan Morsink


Share our website