Nieuws

BURGERFORUM BLIJ MET STEUN CDA INZAKE ONDERZOEK TEKORTEN TOP-CRAFT!


BURGERFORUM BLIJ MET STEUN CDA INZAKE ONDERZOEK TEKORTEN TOP-CRAFT!

 

Burgerforum was blij om te lezen dat het CDA nu ook actie vraagt n.a.v. de tekorten van Top-Craft. Jarenlang trekken wij al aan de bel wat betreft de bodemloze put Top-Craft / gr WOT en vragen om terugkeer van de sociale werkvoorziening onder de Losserse paraplu. Nog steeds lijkt ons dat de beste oplossing. De tekorten zullen -zo waarschuwen we al jaren- rond de 2 miljoen blijven hangen. Daar wees toenmalig directeur Marcel v.d. Meer al op in de indertijd opgestelde toekomstvisie. Er werd niet naar geluisterd, het toenmalige bestuur wilde dat het resultaat op 0 werd bijgesteld, terwijl zowel het Dagelijks Bestuur als het Algemeen Bestuur kon weten dat dit niet haalbaar was. Willens en wetens zijn de gemeenteraden op het verkeerde been gezet.

Eindelijk worden nu ook de andere fracties wakker en vragen om actie. In mei heeft Burgerforum (maar ook de PvdA) nog vragen gesteld n.a.v. de door Top Craft / gr WOT ingediende begroting en Burgerforum heeft het college c.q. bestuur gevraagd niet zonder meer akkoord te gaan met deze begroting (zie bijlage). De antwoorden op onze vragen zijn vandaag binnengekomen, maar stellen niet gerust. Bij die 2 miljoen tekort moeten we niet vergeten dat hierin ook de opbrengsten van de re-integratietrajecten zijn verwerkt. Zonder dát zou het resultaat nog slechter zijn.

 

De plannen de 'Vries' (herbezinning van de sociale werkvoorziening) zullen naast veel onrust de gemeenten ook veel extra werk en extra geld gaan kosten. Ook daar hebben wij in onze brief voor gewaarschuwd.

 

Losser zit in zwaar weer en een herbezinning in Losser over de toekomstige structuur van de sociale werkvoorziening is hard en hard nodig. Jarenlang trekken we hierover al aan de bel; gelukkig schijnt de boodschap zo langzamerhand over te komen. Nu moet het bestuur en college nog wakker worden en ook daadwerkelijk wat doen, anders blijven we achter de feiten aan lopen en blijft het geld verdwijnen in een bodemloze put.

 

Lies ter Haar

fractie Burgerforum

 

 


Share our website