Brief aan de ministers De Jonge en Bruins

  • Home
  • Nieuws
  • Brief aan de ministers De Jonge en Bruins
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Minister Hugo de Jonge
En Minister van medische zorg Bruno Bruins
persoonlijk
Postbus 20350
2500 EJ  DEN HAAG
 
Van de website van het Ministerie
Minister De Jonge : “Iedereen in Nederland moet de ruimte krijgen om volwaardig mee te kunnen doen aan onze samenleving. Als je een beperking hebt, mag dat geen reden zijn om langs de kant te staan.  ……..  Betere zorg en ondersteuning voor jong en oud, daar ga ik mij samen met de duizenden professionals in de zorg voor inzetten.” 
Minister Bruins: “Zorg gaat in de eerste plaats over mensen. De zorg raakt iedereen, en vaak op de meest kwetsbare momenten in het leven. Dan is het belangrijk dat de zorg persoonlijk is en zo dichtbij huis als mogelijk.
 
Geachte Heren De Jonge en Bruins,
 
Juni 2016 zonden wij een open brief naar de raad van Bestuur van het MST en het college van de gemeente Enschede n.a.v. de hoge parkeertarieven waarmee bezoekers van het MST worden geconfronteerd.

Eerder zonden wij uw voorganger mevrouw Schippers al een brief waarin we aandacht hiervoor vroegen.
 
Daarin haalden wij een onderzoek aan naar de voorgeschiedenis waarin duidelijk was geworden dat locatie, parkeermogelijkheden en tarieven in nauw overleg tussen gemeente Enschede en MST tot stand zijn gekomen, met elk hun eigen voorwaarden.
 
Bewust is de keuze gemaakt voor de –in onze ogen- bijzonder ongelukkige locatie midden in het centrum. Kortom, beide partijen hebben doelbewust gekozen voor gebruik van de Van Heek parkeergarage en eveneens een bewuste keuze gemaakt voor de nu gehanteerde tarieven.
 
Momenteel zijn de tarieven € 5,60 voor 2 uur parkeren en € 14,00 als dagtarief. Er is een kortingsregeling, maar die is maar voor een zeer beperkte groep. Dat houdt in dat de meeste patiënten en bezoekers al snel een fors bedrag kwijt zijn aan parkeerkosten, vooral als men regelmatig naar het ziekenhuis moet.
 
Dit komt bovenop de stapeling van kosten (denk aan de hoge eigen bijdrage, ziektekostenverzekering en stapeling bijdragen WMO). Wij vinden dit bijzonder zorgelijk omdat mensen die zorg wél nodig hebben, door deze stapeling van kosten zorg gaan mijden. 
 
Wij vragen daarom nadrukkelijk om actie van uw kant. Het MST in Enschede is een streekziekenhuis. De gemeente Enschede krijgt extra middelen voor haar streekfunctie. Maar ook het MST moet haar verantwoordelijkheid nemen. Omliggende ziekenhuizen hebben aanzienlijk lagere parkeertarieven. Het moet toch niet zo lastig zijn om terug te keren naar het eerder gehanteerde systeem van het afwaarderen van de parkeerkaarten tot een maximum bedrag van rond de 3 euro, in het belang van al diegenen die aangewezen zijn op dit ziekenhuis
 
Wij blijven het uitermate belangrijk vinden dat gemeente en MST gezamenlijk gaan werken aan een oplossing. Dit opdat de rekening van de door hen gezamenlijk genomen beslissingen niet op het bordje komen van de mensen die naar het ziekenhuis moeten.
 
Wij zijn onze brief niet voor niets begonnen met een citaat van u op de website van het Ministerie. Daar naar verwijzend doen wij een dringend beroep op u dit onderwerp op uw agenda te zetten en actie te ondernemen. Ziekenhuizen moeten goed bereikbaar zijn voor iedereen. De kosten voor het parkeren moeten zodanig zijn dat ze in ieder geval geen belemmering of extra financiële belasting betekenen voor mensen die aangewezen zijn op dit streekziekenhuis.
 
Met vriendelijke groeten,

Burgerforum Losser,
Lies ter Haar, fractievoorzitter
 
 
Share our website