Brief aan college over samenwerking met Enschede

  • Home
  • Nieuws
  • Brief aan college over samenwerking met Enschede

Geacht College,

 

In de begroting is pagina 73 gewijd aan de samenwerking met Enschede. Na het lezen van de informatie op deze pagina kwamen bij ons veel vragen naar boven en onrust over de in gang gezette wijze van samenwerking. De invulling hiervan plaatst ons toch voor verrassingen. Vooral wat betreft het overgaan van het personeel in dienst van Enschede. Toen wij het proces van samenwerking in gingen, dachten we wat samenwerking betreft meer aan detachering van personeel en het afsluiten van contracten waarmee diensten zouden worden ingekocht. Per 1 januari zou volgens de informatie in de begroting het personeel al in dienst komen van Enschede. Dit is nu, naar wij onlangs hebben vernomen, naar 1 maart 2011 doorgeschoven.

Gezien de onomkeerbaarheid hiervan, vragen we ons af of we wel duidelijk genoeg in beeld hebben wat dit voor gevolgen zal hebben, zowel op korte als op lange termijn en dan zowel op financieel als op personeel gebied.

Een weg terug is immers niet mogelijk.

 

Burgerforum is van mening dat er op dit moment nog te veel onduidelijkheden zijn om deze weg al definitief te kiezen. Wij willen samenwerken met Enschede, maar er niet in opgaan. Veel burgers spreken ons aan op deze samenwerking in de trant van �dat alles achter onze rug toch al geregeld is en het wel niet lang meer zal duren, voordat wij deel van Enschede zijn�. Onze insteek �en de uwe-  is dat Losser als zelfstandige gemeente de toekomst in gaat. Blijkbaar krijgen we dat niet goed over het voetlicht naar onze burgers toe.


We willen op dit moment op de rem trappen wat de samenwerking betreft met Enschede en eerst graag antwoord op de volgende vragen:

 

1)     Er staat in de begroting: �Omdat in de voorwaarden voor een samenvoeging van de bedrijfsvoering  en ondersteuning is opgenomen dat wij conform de werkwijze van de gemeente Enschede gaan werken, betekent dat voor alle ontwikkelingen op het gebied van de dienstverlening wij de werkwijze en ontwikkeling het �model Enschede� volgen.�

Vraag:  Hoe ziet dit model er uit en wat zijn dan die voorwaarden?  En wat de gevolgen hiervan voor Losser?

2)     De medewerkers van ICT, Facilitaire zaken, Publieksbalie, Personeel en Organisatie, Financi�n, Bestuurszaken en Communicatie zullen per 1 januari 2011 in dienst komen van de gemeente Enschede?! Dat wordt nu 1 maart hebben wij vernomen.

Vraag: Maar waarom de eenheden Bestuurszaken , Facilitaire Zaken en Publieksbalie? Wij hadden in eerste instantie niet begrepen dat het ook om deze afdelingen zou gaan.

3)     Verder staat er dat �na 1 januari 2011 de Losserse medewerkers zo snel mogelijk in de Enschedese organisatie geplaatst zullen worden, de bedoeling is in ieder geval binnen 2 jaar.�

Vraag: Hoe en door wie wordt bepaald wie in Losser aanwezig blijven, bijvoorbeeld bij de Publieksbalie en Facilitair bijvoorbeeld?  En hoe zit het dan met de één -loket gedachte. Kunnen de inwoners van Losser in de toekomst blijvend terecht met hun vragen in het gemeentehuis in Losser of moeten we voor een groot aantal zaken naar Enschede?

4)     U stelt dat de overgang van bedrijfsvoering naar Enschede ook gevolgen heeft voor de achterblijvende organisatie en het bestuur! Welke exact, moet nog in beeld gebracht worden, zegt u vervolgens.

Vraag:  Alvorens het definitieve besluit te nemen lijkt het ons toch noodzakelijk dit eerst in beeld te hebben. En waaraan moeten we denken bij bijvoorbeeld `het bestuur�?

5)     Welke afdelingen blijven hier en waar halen we in principe die reductie van 15 fte�s weg? Hebben we, als ons personeel eenmaal in dienst is van de gemeente Enschede, eigenlijk nog wel zicht en grip op die reductie?

6)     Hoe hoog zijn de personeelskosten op dit moment in totaal en opgesplitst in de betreffende afdelingen die over gaan naar Enschede?

7)     Welke bedragen op de personeelskosten van de mei 2009 bezuinigingsronde zijn inmiddels concreet gerealiseerd, graag een overzicht.

 

 

Share our website