Brief aan college over poli Losser

BURGERFORUM: Vragen over voorbestaan polikliniek Losser en kapotte röntgenapparatuur

Er is de laatste tijd onrust ontstaan over het voortbestaan van de poli in Losser. Dit mede naar aanleiding van de melding dat de röntgenapparatuur kapot is en geruchten die in omloop zijn dat deze waarschijnlijk niet meer gerepareerd / vervangen zal worden.

Wij weten dat inmiddels de stichting 'Behoud Polikliniek Losser” al bij elkaar is geweest en dat er namens deze stichting een brief uitgaat naar het bestuur van het van het MST.

Wij ondersteunen dit als fractie van Burgerforum van harte en wij hebben het college in een brief nadrukkelijk gevraagd hierin ook actie te ondernemen.

Volgens onze informatie was er sprake van een 2 jaarlijks overleg van college met het bestuur (of dhr. Kingma) van het MST, maar wij weten niet of dit daadwerkelijk ook altijd heeft plaatsgevonden en of het college op de hoogte is van de laatste ontwikkelingen wat de toekomstplannen voor de polikliniek in Losser betreft.

In het verleden hebben wij meermaals gewezen op het belang van het voortbestaan van de poli in Losser. Ondanks eerdere toezeggingen vallen steeds meer disciplines weg en zijn onze inwoners aangewezen op Oldenzaal, maar vaker nog op Enschede.

De toekomstplannen zijn om te komen tot een zorgboulevard waar chronische zorg een plek zal krijgen (zie verslag van 2006). Maar zolang deze niet (volledig) gerealiseerd is, lijkt het ons wenselijk dat de poli in Losser zo breed mogelijk in stand blijft. Daar hoort in onze ogen onlosmakelijk röntgenapparatuur bij. Als voor elke foto (denk aan ouderen die zijn gevallen, maar ook vermoedens van kleine breuken zoals bij bijv. vingers, tenen e.d.) onze inwoners naar Enschede moeten, zal dat grote problemen en extra kosten met zich mee brengen. Dat geldt vooral voor onze oudere inwoners. Door de slechte bereikbaarheid van het MST blijft in feite alleen taxivervoer over of zal een beroep op familie gedaan moeten worden. Dat geldt nu bijvoorbeeld al voor bezoek aan een reumatoloog. Voor vele ouderen zal dat een extra drempel opleveren. Steeds weer een beroep moeten doen op anderen voor vervoer, heeft vaak als resultaat dat een controle toch maar een keertje wordt overgeslagen, uitgesteld of erger nog, helemaal niet meer gebeurt.

Wij hebben het college gevraagd om in contact te treden met het bestuur van het MST om duidelijkheid te krijgen over a) het wel dan niet vervangen van de röntgenapparatuur en b) de toekomstige plannen voor de polikliniek in Losser.

Share our website