Brief aan college over milieu onderzoek Windmill

  • Home
  • Nieuws
  • Brief aan college over milieu onderzoek Windmill

https://www.perfectmanage.eu/userfiles/36/files/2019_7_22%2Dart%2D39%2DWindmill%2Drapport.doc
Bovenstaand de link naar de brief

https://www.perfectmanage.eu/userfiles/36/files/Milieuonderzoek.pdf
Bovenstaand de link naar het milieuonderzoek zelf
 

'Duidelijkheid nodig over stankcirkel'

Bron Tubantia: Laurien van Ulzen

Er is te veel onduidelijkheid over de stankcirkel voor slachterij Luijerink in Losser, vindt Burgerforum. De fractie wil dat het onderzoeksrapport daarover onder de loep wordt genomen.

De toegestane werkzaamheden van slachterij Luijerink aan de Kerkstraat in Losser zorgen al tijden voor discussies in het dorp. Hoeveel vee mag de slager slachten en welke geur- en geluidsnormen (vroeger heette het een stankcirkel) horen daarbij?

De discussie laaide op toen er plannen kwamen voor woningbouw aan de overkant, op de hoek van de Gronausestraat en de Dr. Frederikstraat. Want die nieuwe woning kan er niet komen als die binnen de stankcirkel valt.

Hoewel Luijerink vasthoudt aan een beoordeling van de Koninklijke Nederlandse Slagersorganisatie, die stelt dat een stankcirkel van 100 meter geldt, baseert het college zich op een rapport van extern onderzoeksbureau Windmill, die een stankcirkel van 25 meter aanhoudt.

Juistheid
Burgerforum zet vraagtekens bij die conclusie van Windmill en wil daarom dat het rapport beoordeeld wordt op juistheid en volledigheid. De partij vraagt het college van B en W of deze bereid is een onafhankelijk onderzoek in te stellen. De fractie wil in elk geval duidelijkheid over de maximaal toegestane slachtcapaciteit van de slachterij.

"Ik heb de vraag tijdens meerdere vergaderingen gesteld, maar kreeg daarover geen eenduidig antwoord. Het is bovendien ook in de vergunning niet vastgelegd", zegt fractievoorzitter Lies ter Haar. "Als voor eens en voor altijd wordt vastgesteld welke stankcirkel en slachtcapaciteit geldt, hoeft dat in het vervolg bij andere ontwikkelingen niet weer tot discussie te leiden. Bijvoorbeeld bij de realisatie van schoolwoningen in de Aloysiusschool."

Het bestemmingsplan voor de tegenovergelegen nieuwbouwwoning wordt in het najaar opnieuw behandeld door de raad.

Share our website