brief aan college over bouwplannen Aloysiuslocatie

  • Home
  • Nieuws
  • brief aan college over bouwplannen Aloysiuslocatie

Aan                        :          College van B&W
Datum                   :           27 februari 2014
Onderwerp            :           bouwplannen
 
 
Geacht College,
 
Naar aanleiding van bijgaande publicatie uit Bouwberichten van dinsdag 25 februari jl. kwamen bij ons volgende vragen op:
 
Het gaat hier om nieuwbouw winkels en zorgappartementen aan de Raadhuisstraat, Kerkstraat en Gronausestraat met als geplande startdatum 1-15.
Opdrachtgevers Gemeente Losser en Domijn woningcorporatie.
 
We nemen aan dat dit ontwikkeling Aloysiuslocatie betreft. Hoewel het nog om de ontwerpfase gaat bevreemde het ons toch dit te lezen.
Immers, we hebben het college herhaaldelijk gevraagd hoe ver het was met de plannen op deze locatie. Temeer omdat wij de bouw van een supermarkt daar niet zien zitten.
Op onze vragen kregen we steeds te horen dat dit allemaal nog niet rond was en dat ging dan ook om de definitieve invulling.
 
Hoe moeten we dit zien afgezet tegen deze publicatie?

Als opdrachtgever staat ook Domijn vermeld. Wij hadden –gezien de problematiek die in Losser speelt- graag gezien dat dit gedeeld was met de raad, omdat wij meerdere keren hebben aangegeven dat het voor ons niet vanzelfsprekend is dat altijd gekozen wordt voor woningcorporatie Domijn. Ook andere woningcorporatie kunnen in Losser bij nieuwbouw een rol spelen, afhankelijk van welke prestatieafspraken daar mee gemaakt kunnen worden.

Graag uw reactie, dat mag ook mondeling in de raad (mits mogelijk).
 
Met vriendelijke groeten,
Lies ter Haar / Burgerforum
 
 
 
 
 
 
 
 
 

info@burgerforum.com                    www.burgerforum.com           
 
 
 
 
 
Share our website