Blijverslening voor aanpassingen woning

 • Home
 • Nieuws
 • Blijverslening voor aanpassingen woning
Motie Blijvers lening (Lies ter Haar)
Raad 5.4.2016
Deze motie zoemt in op een onderschat probleem, nl. de problemen die ontstaan of kunnen ontstaan vanwege het feit dat mensen vanuit de eigen wens, maar vaak ook noodgedwongen langer thuis moeten wonen.
Met de Blijverslening kunnen mensen, die alleen geld hebben wat in hun huis zit en geen lening meer kunnen krijgen bij een bank vanwege hun leeftijd, toch de nodige aanpassingen aan hun huis realiseren. Bij dit concept kan de lening afgelost worden als het huis later verkocht wordt.
 
Een blijvers lening kan inderdaad uitkomst bieden.
Het kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor handige oplossingen met betrekking tot het openmaken van deuren voor de thuiszorg
Of het verwijderen van drempels bij de ingang, het aanbrengen van bepaalde automatisering in huis, een traplift, inloopdouche, enz.
En kleine ingrepen kunnen een wereld van verschil maken voor het comfort en de zelfredzaamheid van een bewoner. En ik weet dat  dit met name bij dementerende heel belangrijk kan zijn.
 
De motie is raadsbreed gesteund.
 
 
Onderwerp: Blijverslening
 
 
De raad van de gemeente Losser,
in vergadering bijeen op 5 april 2016, 
Constaterende dat
 • De gemiddelde leeftijd van inwoners van de gemeente Losser stijgende is;
 • Het Aanjaagteam Langer zelfstandig wonen recent een rapport heeft uitgebracht;
   
Overwegende dat
 • Inwoners niet alleen door bezuinigingen gedwongen worden om langer thuis te blijven wonen, maar ook steeds vaker de wens hebben om langer zelfstandig te blijven wonen;
 • Dit echter woningaanpassingen vergt die over het algemeen duur zijn;
 • Inwoners op hoge leeftijd veelal geen lening van een bank meer kunnen krijgen, ondanks het feit dat hun woning meestal (bijna) vrij van hypotheek is;
 • Inwoners met een zogenoemde ‘blijverslening’ hun huis zelf levensloopbestendig kunnen maken, en dit mogelijk tot minder kosten voor woningaanpassingen (op basis van de Wmo) voor de gemeente leidt;

Verzoekt het college
 • Naar het voorbeeld van de starterslening en de stimuleringslening te onderzoeken of een ‘blijverslening’ een uitkomst kan bieden bij het ondersteunen van inwoners om hun woning zelf levensloopbestendig te maken.
 
 
 
Goedkope ouderenwoning dankzij ‘blijvers lening’Bron VNG
Auteur: Marten Muskee – 20/03/2015
Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) heeft een zogeheten blijvers lening in de maak waarmee ouderen hun huis levensloopbestendig kunnen maken. Tegen zeer beperkte kosten kan de gemeente ervoor zorgen dat senioren zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Marnix Norder, voorzitter van het Aanjaagteam Langer Zelfstandig Wonen, ligt de regeling toe en wijst op het belang van welzijn.

Veel gemeenten kennen de starterslening van SVn, nog bijna niemand kent de blijvers lening. De financieringsconstructie is door het aanjaagteam bedacht,  SVn pakte het concept op verzoek op en legt momenteel de laatste hand aan de  uitwerking tot een door gemeenten afneembaar pakketje.

Norder legt het uit: ‘Stel dat iemand zijn woning met een waarde van 100.000 euro wil aanpassen voor een bedrag van 15.000 euro omdat er een douche en slaapkamer op de begane grond moeten komen. Een forse investering en iemand van tachtig krijgt geen hypotheek meer. Ouderen beschikken wel over vermogen, maar dat zit in veel gevallen in hun huis. De hypotheek is vaak al afgelost. De gemeente verstrekt dan de bij SVn verkregen blijvers lening en krijgt in ruil daarvoor het recht van eerste hypotheek. Het onderpand zit in de woning. Bij verkoop krijgt de gemeente die 15.000 euro terug en kan dat bedrag weer gebruiken voor een volgende aanvraag tot een woningaanpassing. Een revolving fund dus.’

Met de blijvers lening heeft de gemeente een interessant systeem in handen om burgers te faciliteren bij het levensloopbestendig maken van hun woning zonder dat het hen direct geld kost. Het kost de samenleving weinig (rentekosten) om op een simpele manier een ouderenwoning te maken.

 
Share our website