Nieuws

Bijdrage over jaarrekening 2016


BURGERFORUM          JAARREKENING 2016  raad 11 juli 2017

(Henry Elsjan)

Ons wordt gevraagd de jaarrekening 2016 vast te stellen.

Allereerst wil ik het ambtelijk apparaat bedanken voor het werk wat zij verricht hebben. Het is een jaarverslag geworden dat goed en helder geschreven is. Tijdens de financiële werkgroep hebben we al vragen kunnen stellen en werd door de accountant al geantwoord op vragen van de fracties.
2016 een jaar waarin de weerstandsratio is gegroeid naar 1,87

Ook een jaar waardoor we nu kunnen bekijken hoe we een deel van het batige saldo kunnen gaan besteden aan andere bestemmingen dan het toe te voegen aan de Algemene Reserve. 

Ons wachten in de komende jaren nog een aantal grote projecten. Men denke aan de vervanging van de Fakkel, maar ook de verbouwing van het Twents Carmelcollege, waarin de muziekschool wordt geïntegreerd. Eind dit jaar hopen we dat het gemeentehuis zover klaar is dat we in 2018 het nieuwe huis in gebruik kunnen nemen.

Toch zullen we ook kritisch moeten blijven kijken naar ontwikkelingen in het Sociaal Domein waar we niet altijd grip op hebben.
Met een amendement zullen we geld voor de starterslening zeker stellen per direct en voor de komende jaren.
Verder kan Burgerforum instemmen met het raadsvoorstel.

Tot zover in 1 termijn.
Share our website