Nieuws

Bijdrage Commissie Ruimte


Commissie ruimte, rondvraag Burgerforum (Jos Tijdhof)
Onveilige verkeerssituatie centrum De Lutte.
In verband met het toenemend vrachtverkeer en landbouwverkeer ontstaan er veelvuldig onveilige verkeerssituaties tussen het vrachtverkeer en fietsers, met name schooljeugd, toeristen en wandelaars.
Deze problematiek is ook tijdens dorpsvisies aan de orde geweest.
Is het mogelijk hier  een verbod voor vrachtverkeer en landbouwverkeer in te stellen. Met name  de   Plechelmusstraat, Dorpsstraat en de Lossersestraat ?
Eventueel deze problematiek als agendapunt op te voeren in een commissievergadering.
Antwoord: Het probleem wordt onderkend en er wordt actie ondernomen. Het verbod zal gelden voor vrachtverkeer maar (nog) niet voor landbouwverkeer. Borden die hier op wijzen zullen ook op de toegangswegen in Losser geplaatst worden.
 
Share our website