BF tégen contract voor onbepaalde tijd met Twence

  • Home
  • Nieuws
  • BF tégen contract voor onbepaalde tijd met Twence
Standpunt Burgerforum m.b.t. nieuwe leverings- en verwerkingsovereenkomst afvalstoffen Twence

Zoals eerder ingebracht, heeft Burgerforum wél bedenkingen bij de concept leverings- en verwerkingsovereenkomst huishoudelijke afvalstoffen en met name omdat het hier gaat om een contract voor onbepaalde tijd.
Weliswaar is er na 5 jaar een ijkmoment, maar op onze beurt zeggen we ga dan een tijdelijke contract aan.
Gelet op de ontwikkelingen op de afvalmarkt, mogelijk beëindiging van aandeelhouderschap door deelnemende gemeenten, discussie over de hoogte van de verschillende tarieven, juridisch risico van quasi-in-house inbesteding en vraagtekens bij de bijbehorende voorwaarden van Twence (die wel heel eenzijdig in het voordeel van Twence zijn) vinden wij een contract voor onbepaalde tijd zeer onwenselijk.

Burgerforum heeft gisteravond een wijzigingsvoorstel ingediend waarin we vroegen een contract voor bepaalde tijd aan te gaan. We kunnen dan de komende jaren bekijken hoe de afvalmarkt zich verder ontwikkelt en of bijstelling nodig is. Immers alles wat gebeurt in de afvalketen wordt uiteindelijk verrekend in de afvalbegroting en werkt door in de afvalstoffenheffing die onze inwoners moeten betalen.

Helaas kreeg dit van geen enkele partij steun. Als dan de winstuitkering van Twence wel in de afvalbegroting terecht zou komen, zoals wij 2 keer via een motie hebben gevraagd, dan kwam dat tenminste rechtstreeks ten goede aan onze inwoners, maar ook dat werd weggestemd. Nu gaat het in de algemene middelen en is voor de burger niet helder waarvoor het allemaal gebruikt wordt.
Share our website