Bestuurlijke boetes

Bestuurlijke boete (Lies ter Haar, voorbereiding Nick Blaauwbroek)
 
In Losser zijn op dit moment een aantal boa’s vanuit Enschede werkzaam. Als zij een bekeuring voor een klein vergrijp uitschrijven dan krijgen de overtreders een strafbeschikking toegestuurd. Dit is een boete die toekomt aan de Staat. BURGERFORUM vraagt zich hardop af of dit niet anders kan. 
 
Wij willen daarom onderzoek laten verrichten naar het invoeren van bestuurlijke boetes door de boa’s. Als dit wordt ingevoerd dan vloeien daar naar onze mening de volgende voordelen uit:
Allereerst de handhaving zal effectiever zijn omdat de kans te ontkomen aan de opgelegde boete wordt verkleind. Met de strafrechtelijke handhaving valt de incassoprocedure onder de verantwoordelijk van het OM waaraan dikwijls geen vervolg wordt gegeven. Deze zaken hebben bij het OM geen prioriteit en worden daarom vaak geseponeerd. 
 
Als er bestuurlijk gehandhaafd wordt dan valt de incassoprocedure onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. Deze kunnen makkelijk in gang worden gezet, omdat de incassoprocedure voor niet betaalde bestuurlijke boetes op dezelfde wijze verloopt als gemeentebelastingen. 
 
Ten tweede heeft het gemeentebestuur meer invloed óp en meer mogelijkheden óm prioriteiten te stellen binnen gebieden, waardoor er meer maatwerk kan worden geleverd.
Een derde gunstig neveneffect is dat de politie en het OM ontlast wordt. Zij blijven bevoegd om strafrechtelijk op te treden, maar dankzij bestuurlijke handhaving kan justitie zich richten op zwaardere vormen van criminaliteit 
 
Ten vierde vloeien de geïnde bedragen terug in de gemeentekas. Met deze gelden zouden wij bijvoorbeeld de gemeentelijke afvalstoffenbelasting voor al onze inwoners kunnen drukken. Dit kan eventueel samen met de andere door ons geformuleerde motie (spoedbestuursdwang).
 
Het vijfde en laatst verwachte voordeel is dat als er via de bestuursrechtelijke weg gehandhaafd wordt, dit tot een daling in de aantal gepleegde overtredingen zal kunnen gaan leiden. 
Wij denken dat het op zijn minst de moeite waard is dit te onderzoeken, ook omdat de gemeente Enschede deze methode momenteel bekijkt en daarom een motie.
Share our website