Bestuur van de laatste kruimels

 
De raad wordt het bestuur van de laatste kruimels
 
Het Twentebedrijf zal in 2016 vorm gaan krijgen, naast een nieuwe regeling voor de Regio Twente.
Burgerforum hád en hééft de nodige vragen over dit uitvoeringsbedrijf dat taken zal gaan uitvoeren voor de 14 Twentse gemeenten. Op zich zijn we geen voorstander van weer een nieuwe Gemeenschappelijke Regeling, waarvan je mede eigenaar bent en ook mede de risico’s draagt, daarnaast is er nog heel veel wat uitgewerkt moet worden.
Met name het feit dat de minderheid bij de begrotingsvaststelling overruled kan worden en tegen zijn zin geconfronteerd kan worden met een wijziging van de bijdrage in de volgende begroting lijkt Burgerforum een van de belangrijkste zorgpunten. Dit kan ondervangen worden door  een bijdrageverordening op te stellen waarin dit goed geregeld wordt. Op dit moment is dat nog niet het geval, maar Burgerforum pleit er voor om dit bij de verdere uitwerking ook mee te nemen.
 
Burgerforum heeft dus de nodige kanttekeningen maar ziet ook kansen, omdat het gaat om een cafétariamodel waar de gemeenten naar believen kunnen inkopen. Maar vooral het feit dat de gemeente Losser als zelfstandige gemeente kan instappen en de centrumregeling met Enschede wordt afgebouwd spreekt ons aan.

Positief is ook dat in Losser een motie aangenomen waarin het college opgedragen wordt zich in te zetten voor een sobere en doelmatige opbouw van de organisatie en uitvoering van dit Twentebedrijf en te borgen dat problemen van een deelnemende gemeente niet op andere gemeenten kan worden afgewenteld.
 
Tot slot over de rol van de raad: De raad komt door al de Gemeenschappelijke Regelingen en samenwerkingsverbanden steeds meer op afstand. Ook grote delen van de begroting liggen al vast. Er blijft maar een klein percentage over waar we als raad nog echt iets over te zeggen hebben. Ja, de raad dreigt inderdaad het bestuur van de laatste kruimels te worden.
 
Lies ter Haar
 
 
Share our website