Armoede en ontbertingen in ons

Burgerforum: “Armoede en ontberingen in ons midden zijn vernederend voor ons allemaal.”

Reactie op armoedebeleid n.a.v. bijeenkomst

Armoede en sociale uitsluiting

Het aantal Nederlanders dat in langdurige armoede verkeert, is door de economische crisis snel gestegen. Dit blijkt uit een onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau naar hardnekkige armoede in Nederland.  Maar ook blijkt dat “stille armoede” veel meer voorkomt dan ons lief is. Daar is echter nog nauwelijks zicht op. Armoede wordt niet alleen bepaald door geld, maar wordt ook door gezondheid, opleiding, achtergrond en kansen op de arbeidsmarkt.
Denk daarbij aan ZZPers met wisselende opdrachten [ene maand wel werk en dan bijv. een maand weer niet]; mensen die werken met een salaris op bijstandsniveau; chronisch zieken met stapeling van kosten of AOW-ers met geen of weinig aanvullend pensioen en een AOW gat. Het zijn maar enkele voorbeelden. Wat doen we daar mee. Wie kunnen en willen we helpen?!
Zaak dus om allereerst goed zicht te krijgen op de groepen die we willen bereiken met het armoedebeleid en om hen te “vinden”. Dat kan een gemeente niet alleen, daarvoor is de bundeling van krachten van organisaties, kleinschalige initiatieven, hulp- en dienstverleners, belangenbehartigers en ervaringsdeskundigen nodig, een zogeheten armoedecoalitie. Met als breed doel de positie van financieel minder draagkrachtige te verbeteren,
Voor preventief en actief inspelen op armoede is ook een breed samengesteld sociaal team nodig om signalen op te vangen en door te zetten. En daarnaast goede communicatie en een laagdrempelige ingang. Mensen moeten weten wat er allemaal is aan mogelijkheden en bij wie ze daarvoor terecht kunnen.
We kunnen bij andere gemeenten kijken hoe zij dit opgepakt hebben en daarvan de goede onderdelen overnemen.
Een van de zaken die Burgerforum als eerste opgepakt zou willen oppakken is het onderbrengen van alle kortingsregelingen onder 1 welzijnspakket, zoals de kinderombudsman ook adviseerde in de handreiking “Effectief kindgericht armoedebeleid” met het zogeheten “kindpakket” dat overigens ook voor volwassenen zou kunnen gelden. Enschede kent al zo’n regeling, waarbij alles bij elkaar op één website staat. Op dit moment is dit in Losser nog veel te onoverzichtelijk al wordt er wel aan gewerkt.
Een kindpakket is een pakket, dat kinderen in armoede voorziet  van tenminste de meest noodzakelijke behoeften, aangevuld met zaken om mee te kunnen doen in de samenleving. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een stel winter- en zomerkleren, een verjaardagsbox, een Sinterklaasmiddag, lessen voor een basiszwemdiploma, geld voor een schoolreisje, deelname aan een wekelijkse activiteit (sporten, muziek maken, schilderen e.d.) Een kindpakket moet eenvoudig aan te vragen zijn en rechtstreeks ten goede komen aan het kind.

Ten aanzien van de langdurigheidstoeslag/inkomenstoeslag is besloten die met ingang van 2016 te halveren. Wij willen graag dat de gevolgen hiervan zichtbaar gemaakt worden. Uit reacties blijkt dat  veel mensen die toeslag gebruiken voor het betalen van achterstallige rekeningen. En als ze door de halvering hiervan in de problemen komen en er daarnaast ook nog eens aanzienlijk meer beroep op de bijzondere bijstand wordt gedaan, dan schieten we ons doel voorbij. Maar allereerst is nodig hier meer zicht op te krijgen.
We willen besluit met websites waarop goede tips en voorbeelden te vinden zijn die wellicht te gebruiken zijn: nl. die van effectiefarmoedebeleid.nl
en effectieveschuldhulp.nl

Voorbeelden:
*    Moneyways (specifiek gericht op het voorkomen van   
        schulden bij jongeren.
*    De Week van het geld.
*    Het eerder genoemde Kindpakket en integrale aanpak
*    verminderen regeldruk
*    Maatwerkpilot Zaanstad  (!)  
 

Fractie Burgerforum
Share our website