ARM LOSSER!

Arm Losser!

Waarom deze folder?! Dat komt omdat wij u graag iets willen vertellen. Wij hebben geen plek op de gemeentepagina.  Ook via de krant lukt het ons dikwijls niet om u goed (genoeg) te informeren. Belangstellenden kunnen weliswaar op internet onze site www.burgerforum.com op het laatste nieuws nakijken, maar niet iedereen wil of kan dat.

Daarom deze folder, om u duidelijk te maken wat er met ons mooie Losser gebeurt.

 

Arm Losser schreeuwt de kop! Waarom?

Achtereenvolgende colleges onder leiding van het CDA hebben niet goed op de gemeentelijke huishoudportemonnee gepast. Eerst de uit de hand gelopen verbouwing van het gemeentehuis en het Laga-debacle, en dan opnieuw een financieel debacle dat de vorige zelfs nog overtreft. Dit omdat we simpelweg meer geld uitgeven dan er binnenkomt.

Voortdurend hebben we het college er op gewezen dat het financieel gezien steeds slechter gaat en dat bij de eerste greep in de reserves alle bellen hadden moeten gaan rinkelen!  We hebben gewezen op het uit de hand lopen van de kosten voor externe bureaus en inhuur (rond de 2 miljoen per jaar) en bijdrage  aan Top Craft (rond 1 miljoen per jaar), maar er werd en wordt niet geluisterd naar de oppositie.  Wij noemen het de arrogantie van de macht! En dan –terwijl  het college weet dat het financieel slecht gaat- toch nog een gemeentehuis voor 9 ton gaan verbouwen, toch nog een vijverpartij van 1 ton aanleggen, en maar doorgaan met externe bureaus. In plaats van direct actie te ondernemen is men gewoon blijven uitgeven,  dat noemen we mismanagement.  

Burgemeester en wethouders stonden aan het stuur, maar hebben ons in zwaar weer gekoerst.

De burger heeft bij de laatste verkiezingen deze coalitie van CDA, PvdA en SDGL vertrouwen geschonken, maar dit vertrouwen is beschaamd.

Het is mis, goed mis in Losser.

 

Er zijn door het college inmiddels pijnlijke, willekeurige, niet deugdelijk onderbouwde bezuinigingsvoorstellen gepresenteerd. Instellingen, verenigingen,  groeperingen uit de samenleving  en u als burger worden de dupe van dit wanbeleid.

 

Losser, nog niet zo lang geleden een rijke gemeente met miljoenen op de bank, staat er nu zó slecht voor, dat artikel 12 al vaak in de mond genomen wordt.  ARM LOSSER!

DE TOEKOMST !?

We gaan een moeilijke tijd in. Onzekerheid over de gevolgen van de recessie; de eerste ontslaggolf is in Losser al aangekondigd.  Grote onzekerheid ook over de gevolgen van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) met al zijn knelpunten in (huishoudelijke) zorg en vervoer.

En dan nu ook nog deze ingrijpende bezuinigingen die diep ingrijpen in onze Losserse samenleving!

De kunstgrasvelden zijn al wegbezuinigd en opgerold. De dure dorpsvisies al in de diepvries gelegd. Alle ambitieuze plannen en rapporten diep in de la opgeborgen.  Allemaal weggegooid geld… maar ook …weg vertrouwen!

En nu dus het einde voor de muziekschool, het mes in de subsidies van Bibliotheek, stichting Cluster. Schoolbegeleiding, gehandicaptenparkeerkaart, vrijwilligersmarkt, mantelzorgbeleid, huishoudelijke verzorging, buurtgericht werken, RTV Losser, meer bewegen voor ouderen; het is maar een kleine greep uit het rijtje waar op bezuinigd gaat worden. Willen we dit… wil onze burger dit?

 

En hebben we nog wel wat te kiezen? Zou een artikel 12 niet beter zijn, zodat de provincie er eens goed de bezem door kan halen en we weer met een schone lei kunnen beginnen.

Maar wie zegt dit….. wie zijn wij .................?

Wij zijn BURGERFORUM, een jonge dynamische locale partij die sinds 2002 deel uitmaakt van de gemeenteraad van Losser.  De aanwezigheid van Burgerforum is in de raad niet onopgemerkt gebleven.  Vanaf het begin heeft Burgerforum zich gemanifesteerd door duidelijke standpunten. Ook als die geen steun vonden bij de andere partijen.  Denk daarbij aan onze strijd om de sociale werkvoorziening Top Craft weer onder de Losserse paraplu te brengen. Ons standpunt tégen de realisatie van een atletiekbaan bij de visvijver (té veel geld voor een relatief kleine groep én op een verkeerde plek). Maar ook ons standpunt tégen deelname in de Regio Twente plus, omdat wij vonden dat een aantal zaken niet goed (genoeg) geregeld waren. En onlangs nog onze zwembad-actie omdat er opnieuw gesneden is in de uren voor het recreatief zwemmen en de tarieven bovendien extra zijn verhoogd.  En niet te vergeten onze poging om het gratis openbaar vervoer voor 70 plussers er door te krijgen.  

Wij hebben, door kritiek te durven leveren, zelf ook veel kritiek gekregen. Het heeft ons als partij echter alleen maar sterker gemaakt!

Wilt u met ons meedenken,  lid worden, of heeft u iets te melden, trek dan aan de bel.

Uw mening telt! Bel met een van onze fractieleden: Jos Tijdhof (0541-552286), Lies ter Haar (06-13052895), Joop Koopmans (053-5387143), Bestuurssecretaris Bert Roolvink (053-5360883) of reageer via onze website www.burgerforum.com.

Burgerforum wil zijn naam waar maken; het wil een forum zijn voor de burgers van de gemeente Losser, nu en in de toekomst.

OMDAT HET ANDERS MOET!

Share our website