Antwoorden college op vragen afvalbeleid

  • Home
  • Nieuws
  • Antwoorden college op vragen afvalbeleid
AFVALBELEID: Niet roeptoeteren maar actie ondernemen!
Burgerforum heeft de afgelopen tijd geprobeerd helder te krijgen hoe de hele afvalketen in elkaar zit. Maar elke vraag die gesteld wordt roept weer nieuwe vragen op. Zo ook de antwoorden van het college van Losser op de tweede brief die Burgerforum hierover stuurde (zie afbeeldingen).
In het college-akkoord is n.a.v. de inzameling van afval te lezen dat weliswaar gekozen is voor het systeem van bronscheiding omdat dat toen de beste oplossing leek en het contract met Twence nog loopt tot 2022, maar ook dat in 2019/2020 opnieuw onderzocht zou worden welke vorm van afvalinzameling en -verwerking het beste bij Losser past.
Burgerforum heeft al eerder aangegeven dat nascheiding van verpakkingsafval en restafval tezamen (dus tezamen in één ton) effectiever en milieuvriendelijker is. En omdat dit jaar het contract afloopt, is dit ook het moment om te onderzoeken of we volgend jaar wél tot nascheiding over kunnen gaan. De vragen die we daarover stelden en de informatie die we hierover verzamelden maakten echter duidelijk dat die hele afvalketen heel ingewikkeld in elkaar zit en dat we vastzitten aan contracten waar we niet zomaar meer uit kunnen stappen.
Het gaat om grote financiële belangen en alle deelnemers aan die afvalketen lijken er niets voor te voelen van bronscheiding af te stappen. Ook niet Twence die hier nu onderzoek naar doet.
De vorig jaar afgesloten contracten voor de verwerking van het verpakkingsmateriaal hebben er toe geleid dat het voor de gemeenten alleen maar steeds duurder wordt. En wat wij het college verwijten is dat de informatie over het nieuwe contract met zijn voor- en nadelen niet vooraf aan de raad is voorgelegd.
Als we iets willen veranderen zullen we druk moeten vergroten om af te stappen van het huidige afvalsysteem. Alleen aan de kant staan roeptoeteren dat die tonnen weg moeten zoals de VVD doet brengt zeker niets. De VVD zit zelf in het college. Drie jaar lang hebben ze de tijd gehad om actie te ondernemen, Drie jaar lang hebben ze niets gedaan. En nu de verkiezingen er weer aan zitten te komen, komt ook dat zelfde riedeltje er weer aan. Wij roepen de VVD op ook daadwerkelijk in actie te komen.
Burgerforum heeft dit opnieuw op de agenda laten zetten.
Alleen als wij en alle andere gemeenten hier kritisch tegenover blijven staan en hier samen in optrekken, kunnen we wat bereiken.
Share our website