Antwoord Minister Schippers op vragen hoge parkeerkosten en RTV Oost interview

  • Home
  • Nieuws
  • Antwoord Minister Schippers op vragen hoge parkeerkosten en RTV Oost interview
De kamerbrief met antwoorden... klik op de link \
 
http://www.rtvoost.nl/nieuws/default.aspx?nid=257288&cat=1&rubriek=1#prettyPhoto
Geachte Mevrouw Schippers,
 
Dank u voor het toesturen van de kamerbrief parkeertarieven. Op zich toch teleurstellend, omdat er dus weinig druk komt vanuit de overheid richting gemeenten, ziekenhuizen en zorgverzekeraars om dit probleem op te lossen.
 
Meer specifiek willen wij wijzen op de situatie MST Enschede.
In de beantwoording geeft u aan dat recentelijk de gemeente Enschede als pilot tijdelijk de parkeertarieven heeft verlaagd om aan de kritiek tegemoet te komen. Dit tegemoet komen betreft echter alleen het tarief van het eerste uur parkeren en het dagtarief (van 20,80 naar 13.50 euro). Alles wat daar tussen zit wordt met ingang van januari per uur zelfs nog met 10 eurocent verhoogd, tot 2.70 per uur. Er is een kortingsregeling, die het MST ook wil verbeteren, maar die is maar voor een zeer beperkte groep.
 
Dat houdt in dat de meeste patiënten en bezoekers al snel een fors bedrag kwijt zijn aan parkeerkosten, vooral als men regelmatig naar het ziekenhuis moet.
 
Dit komt bovenop de stapeling van kosten (denk aan de hoge eigen bijdrage, ziektekostenverzekering en stapeling bijdragen WMO). Wij vinden dit bijzonder zorgelijk omdat mensen die zorg wel nodig hebben, door deze stapeling van kosten zorg gaan mijden.

Wij vragen daarom nogmaals nadrukkelijk om actie van uw kant. Het MST in Enschede is een streekziekenhuis. De gemeente Enschede krijgt extra middelen voor haar streekfunctie. Maar ook het MST moet haar verantwoordelijkheid nemen. Omliggende ziekenhuizen hebben aanzienlijk lagere parkeertarieven. Het moet toch niet zo lastig zijn om terug te keren naar het eerder gehanteerde systeem van het afwaarderen van de parkeerkaarten tot een maximum bedrag van rond de 3 euro in het belang van al diegenen die aangewezen zijn op dit ziekenhuis.
 
 
Met vriendelijke groeten,

Burgerforum Losser,
Lies ter Haar, fractievoorzitter
 
Share our website