Aloysiusschool

Motie Aloysiuslocatie (Lies ter Haar)

De Aloysiusschool. Al jaren en jarenlang het onderwerp van gesprek. Eigenlijk al vanaf dat de school leeg staat. Vele plannen zijn de revue gepasseerd, maar tot resultaat heeft het tot op heden niet geleid. Aan de raad zijn nu 2 opties voorgelegd. Er liggen schetstekeningen en een memo van de gemeente. Verdere uitwerking komt pas nadát we een keuze hebben gemaakt voor 1 van deze plannen. Omdat er niet veel meer nieuws te verwachten is zien wij als BF niet in waarom we tot februari / maart zouden moeten wachten om een keuze te maken. Onnodige verspilling van energie en tijd én verwachtingen.

Daarom ook een motie om verder te gaan met de ontwikkeling van het plan Bijont voor 8 woningen.

Maar daar kan wat ons betreft nog een ontwikkeling bij. Herhaaldelijk hebben we nl. tevergeefs gevraagd om dit breder op te pakken. In de eerste plaats zitten we natuurlijk met het oude postkantoor op De Brink dat staat te verkommeren. Dat is van Ten Brinke en daar zal dus iets moeten gebeuren. 
Daarnaast heeft de gemeente aan de Gronausestraat -aan de achterkant van de Aloysiusschool- nog 2 panden. Wat wil ze daarmee doen? Een ontwikkelaar wil ontwikkelen, maar dan moet er daadwerkelijk ook iets te ontwikkelen zijn dat zich loont. 
Dan is er nog de problematiek van de slachterij, waarvan het college aangeeft dat dit geen probleem is omdat zij uitgaat van een stankcirkel van 25 meter. Dat wordt betwist door de ondernemer zelf en overigens ook door ons. Hiervoor zal dan ook een oplossing gevonden moeten worden. Niemand is gebaat bij een jarenlang durende procedure. Duidelijkheid is nodig. 
Tijd dus om eindelijk eens door te pakken en een keuze te maken in dit langslepende dossier.

De motie die na een aantal schorsingen uiteindelijk is ingediend draagt het college op uitsluitend de onderhandelingen voort te zetten die het doel hebben tot behoud van de Aloysiusschool voor schoolwoningen en vast te houden aan het huidige tijdspad en reguliere participatieproces.
11 voor
7 tegen

Share our website