Aloysiuslocatie - De burger aan zet!

  • Home
  • Nieuws
  • Aloysiuslocatie - De burger aan zet!
N.a.v. dit onderwerp is afgesproken dat ook onze inwoners hun zegje hierover mogen doen. Er komen in ieder geval 2 discussie avonden. Zie hieronder ons betoog.

Raad 10 februari 2015                        BURGERFORUM
Aloysiuslocatie (Lies ter Haar)
De vorige raadsvergadering is een motie ingediend die is aangehouden en vorige week heeft een presentatie van de plannen plaats gevonden. Naar aanleiding hiervan komen we met een aangepaste motie.
Uit de presentatie is gebleken dat de uitgangspunten van het oorspronkelijke plan volledig zijn losgelaten. Van de tweede versie, waar wij al problemen mee hadden, is alleen de supermarkt over gebleven. En Burgerforum vindt dat een ongewenste invulling op die plek, omdat het hier in feite alleen maar gaat om verplaatsing van een supermarkt, waardoor elders weer ruimte leeg komt te staan. Wij zien de meerwaarde van een supermarkt op die plek ook niet. Uiteraard is het afbreken van het oude postkantoor wel een pré, maar geen reden om zondermeer met het totaalplan in te stemmen.
Wij zouden graag een insteek zien die meer recht doen aan deze centrumlocatie, met meer groen. En dus niet een zó grootschalige invulling met bijbehorende parkeerplaatsen. Een projectontwikkelaar zal echter m3’s willen maken om zo rendabel mogelijk te bouwen en die m3’s zullen er in de lengte of breedte in hun ontwerp moeten komen.                                                                                       De enige optie die wij dus acceptabel vinden is een veel kleinschaliger opzet.
Het ideaalplaatje is dat de Aloysiusschool toch een andere invulling kan krijgen, met daar omheen een parkachtig iets en sloop van het oude postkantoor om zo een veel opener karakter richting De Brink en de zozeer gewenste doorblik te krijgen vanaf de Gronausestraat richting centrum. En het klopt….. dit zal geen 200.000 euro opleveren en zelfs geld kosten, maar je krijgt wel een kwaliteitsimpuls en een veel aantrekkelijker centrum.
Met de aankoop van het postkantoor heeft de projectontwikkelaar zich echter een slim onderhandelingobject weten te verschaffen dat nu uitgebuit wordt. Maar wij zijn van mening dat we ons daardoor niet moeten laten leiden.
We zeiden het al in onze visie op invulling van de kernen: In plaats van uitbreiden, herinrichten en toekomstbestendig maken. De wereld om ons heen verandert in rap tempo. Niet alleen is er sprake van krimp en verandert de leeftijdsopbouw van de bevolking maar ook andere ontwikkelingen zoals internetaankopen dwingen ons om opnieuw te bezien hoe wij de kernen in onze gemeente meer toekomstgericht kunnen invullen. Te denken dat we aan onze gemeente extra winkels kunnen toevoegen en daardoor de kernen een extra impuls en meer aantrekkingskracht kunnen geven, is achterhaald en getuigt van weinig realiteitszin.
Laten we goed nadenken wat we doen. Als het gebouw er eenmaal staat kunnen we niet terug. Laten we eerst de parapluvisie centrum vaststellen en in het totaalplaatje kijken wat wel of niet wenselijk en mogelijk is.
Dus naar duurzaam lange termijn beleid in plaats van korte termijn voordeel. 

Zie hieronder ons visiestuk dat 2 jaar geleden is opgesteld m.b.t. centrumontwikkeling.

https://www.perfectmanage.eu/userfiles/36/files/BF%20visie%20Van%20meer%20winkels%20naar%20meer%20kwaliteit.docx
Share our website