Aloysiuslocatie

Motie Aloysiuslocatie

Burgerforum is altijd duidelijk geweest als het ging om invulling van de Aloysiuslocatie met een supermarkt. Geen extra winkelruimte, maar inspelen op wat er momenteel gaande is in de samenleving en wat het beste is voor onze gemeente. In plaats van meer winkels, gaan voor meer kwaliteit.

Onlangs kwam er een alternatief plan voorbij van projectontwikkelaar BijoNt waarbij de Aloysiuslocatie ingevuld wordt met schoolwoningen. In onze ogen een prachtig plan met uitstraling en passend in de centrumplannen. Maar wij weten ook dat er een traject loopt met ten Brinke, door voormalig wethouder Schuddeboom van de VVD ingezet. Wij zijn van mening dat echter dit soort alternatieve plannen zoals dit van BijoNt een kans verdient. Daarom ook deze motie.

Ook al omdat dit plan wel draagvlak heeft. De visiegroep Centrum Management Losser die zich bezig houdt visie op het centrum van Losser heeft een extern deskundige, stedenbouwkundige en architect, om zijn mening gevraagd. En die was duidelijk. Een supermarkt op die plek zou een heel verkeerde beslissing zijn. We kunnen nu nog een goede afweging maken als raad. Laten we dit alternatief in ieder geval een kans geven!

MOTIE
 
De raad
 
In vergadering bijeen d.d. 19 september2017
 
Onderwerp: Ontwikkelen Aloysiuslocatie
 
Overwegende dat:
 
  • Het College nu bezig is een plan uit te werken met een projectontwikkelaar
  • De uitwerking van deze plannen veel tijd vergt en dat het nog steeds niet duidelijk is of deze plannen haalbaar zijn
  • De vestiging van een supermarkt op de plek van de Aloysiuslocatie ook  tot veel discussie leidt
  • Andere plannen ook perspectief kunnen bieden  voor een andere ontwikkeling op deze plek
  • Het voor andere initiatiefnemers noodzakelijk is dat de gemeente duidelijkheid kan verstrekken over de prijs van de grond en opstallen
en de randvoorwaarden
 
Verzoekt het college:
 
  • Om ook alternatieve plannen voor de Aloysiuslocatie  (zoals Bijont) mee te nemen in het proces
  • Om daarmee de raad, zo spoedig mogelijk, haalbare plannen ter beoordeling voor te leggen.
 
En gaat over tot de orde van de dag
 
Namens
Burgerforum,      Lies ter Haar,      fractievoorzitter  
VVD en SDGL / PvdA

 met 9 vooren 9 tegen is de motie aangehouden en komt in de raad van 17 oktober terug
Share our website