Hoe staat BF ten aanzien van de Corona Wet

  • Home
  • Nieuws
  • Hoe staat BF ten aanzien van de Corona Wet
STANDPUNT BURGERFORUM T.A.V. DE CORONA NOODWET
Volgende week en de week er op wordt de Corona noodwet in de Tweede Kamer behandeld.
Wij worden geregeld gevraagd naar ons standpunt hierover. Dat is binnen de fractie besproken en hieronder volgt wat wij er van vinden. Daarbij moet opgemerkt worden dat het een meerderheidsstandpunt is, maar dat er ook geluiden binnen Burgerforum zijn die vinden dat de wet weliswaar verre van ideaal is maar in ieder geval beter dan de huidige noodverordening, waarbij de raad totaal buiten spel staat. Bij de noodwet kan de burgemeester achteraf wel ter verantwoording worden geroepen. Verder dat er wel iets van wet- of regelgeving nodig is, omdat er ook burgers zijn die zich helemaal nergens aan (willen) houden en zij dat als een risico zien.
De eerste raadsvergadering is pas 8 september. De Wet wordt 9 september in de Tweede Kamer behandeld. Onze eerder in concept opgestelde motie richting Tweede Kamer heeft dan weinig zin meer, maar wij vinden wel dat u mag weten hoe wij hierover denken.
BURGERFORUM is tégen de Corona noodwet zoals die er nu ligt, ondanks een aantal aanpassingen. Zij deelt de kritiek van de Raad van State, de VNG, het NGB (Nederlands Genootschap van Burgemeester) en de Wethoudersvereniging die aandacht vragen voor het borgen van democratische legitimatie van besluitvorming op lokaal niveau.
Maar vooral kunnen we ons volledig vinden in de brief die BURGERFORUM die namens de vereniging van raadsleden is verstuurd (link naar de brief staat hieronder).
“De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden pleit voor meer lokaal maatwerk. De tijdelijke wet is uitermate centraal "opgehangen", waarbij voor lokaal en/of regionaal maatwerk niet of nauwelijks plek is. Lokaal wat lokaal kán, centraal wat alleen centraal kan.”
De minister krijgt te veel macht om vergaande beperkingen in te voeren die lokaal vergaande gevolgen kunnen hebben en die inwoners en ondernemers hard treffen. Bovendien moeten die maatregelen dan ook nog eens lokaal gehandhaafd (kunnen) worden. Dan moet je lokaal ook kunnen handelen en er een stem in hebben. Net als bij de noodverordeningen staat de raad buiten spel al kan ze bij de noodwet de burgemeester achteraf wel ter verantwoording roepen.
Losser is niet Amsterdam of Utrecht. De situatie kan lokaal heel erg verschillen en dan moet er lokaal ook maatwerk mogelijk zijn waar volksvertegenwoordigers ook bij betrokken worden, in welke vorm dan ook.

https://www.perfectmanage.eu/userfiles/36/files/reactie_ned_ver_raadsleden_over_covid_wet.pdf
klik op bovenstaande link voor de brief van de vereniging van raadsleden.

https://www.perfectmanage.eu/userfiles/36/files/Voorstel_van_wet.pdf
Klik op bovenstaande link voor de wettekst

 
Share our website