Nieuws

Algemene Ledenvergadering


BURGERFORUM HEEFT MET SUCCES HAAR ALGEMENE VERGADERING CORONAPROOF GEHOUDEN OP HET GEMEENTEHUIS

Met behulp van nieuwe voorzieningen op en goede ondersteuning vanuit het gemeentehuis heeft BURGERFORUM haar uitgestelde Algemene Vergadering kunnen houden. Met bijna 20 mensen op gepaste afstand in de zaal en een live verbinding naar alle leden die van huis uit meededen aan de vergadering was het bijzonder om eindelijk weer eens “live” met elkaar in gesprek te kunnen.

Onderdeel van deze vergadering was de (her)verkiezing van het bestuur: Pieter Binsbergen (voorzitter), Ton Lowik (penningmeester) en Joey Waaijer (secretaris).

Zowel Pieter Binsbergen als Lies ter Haar (fractievoorzitter) stonden stil bij de ontwikkelingen van het afgelopen jaar. BURGERFORUM is trots dat het gestaag lukt om het ledenaantal te laten blijven groeien en vooral om steeds meer vrouwen en vooral ook jongeren/twintigers actief bij de politiek te betrekken.
Het aantal actieve leden groeit nu al drie jaar achtereen, waardoor het mogelijk is gebleken om steeds weer nieuwe commissieleden te introduceren bij de Raad.

De vergadering was zeer tevreden over de politieke inspanningen van de fractie onder leiding van Lies ter Haar. De fractie blijft succesvol actief voor de burgers opkomen ondanks de terughoudendheid bij de coalitie. In de vergadering werd intens gediscussieerd over de onderwerpen die bij de komende verkiezingen centraal moeten staan, maar werd geconstateerd dat we er eerst nog een jaar zullen moeten staan voor onze burgers en ons mooie dorp.

Op de levendige vergadering werd ook de financiële balans opgemaakt, de vereniging staat er goed voor en is nu al bezig om zich voor te bereiden op succesvolle verkiezingen in 2022.

 
 
Share our website