Afvalstoffenheffing

AGENDAPUNT BELASTINGEN/HEFFINGEN (Lies ter Haar)
 
Voorlopig standpunt: BF kan akkoord gaan met dit voorstel op de meeste onderdelen, maar we blijven een probleem hebben met de verhoging van de afvalstoffenheffing.
Onze gemeente blijft hoog in het rijtje staan in vergelijking met soortgelijke gemeenten van de lokale lasten betreft. En de afvalstoffenheffing is hier mede schuldig aan (naast de rioolheffing).
Afvalstoffenheffing
 
De afvalstoffenheffing gaat van 141,72 naar 155,04 euro.
Vooruitlopend op het voorstel over de belastingtarieven voor 2021 heeft het college gekeken of er mogelijkheden waren om de kostenstijging nog enigszins te beperken. De gemiddelde stijging van de tarieven van de Afvalstoffenheffing voor 2021 kon teruggebracht worden naar 7,5% (was 8,45% in de Programmabegroting 2021). Wij vroegen de onderbouwing hiervan en het blijkt dat er abusievelijk een verkeerde vergelijking was gemaakt.
Mooi, maar het blijft een feit dat partijen verpakkingsafval afgekeurd zijn en het nadeel van ruim 1 ton op de afvalbegroting nadelig uitwerkt. De burger wordt dus -hoe je het ook wend of keert- de dupe van het nieuwe contract met de Verpakkingsketen/Nedvang BV wat nadelig uitpakt.
Wij zijn daarom bezig om dit hele proces helder te krijgen, maar hoe meer informatie, des te meer vragen ook bij ons opkomen. Jammer dat er nog geen antwoorden binnen zijn op onze artikel 39 vragen, want wij hopen toch op deze manier misschien nog openingen te vinden om de kosten naar beneden te krijgen.
 
Verder willen wij voorstellen om het dividend van Twence ad. 178.946 euro in plaats van in de algemene middelen te gebruiken om bijvoorbeeld de afvalstoffenheffing volgend jaar met 10 euro te verlagen en de rest te storten in de reserve reiniging (555.000 euro), zodat dit ook ingezet kan worden om de kosten van de afvalstoffenheffing te drukken. Daarnaast komt er elk jaar ook nog een bedrag binnen van een borgstelling Twence ad. € 58.861,- die zou je er ook bij kunnen betrekken. Dit zouden we in de besluitvormende raad in willen brengen als amendement.
Ook komen we dinsdag met een amendement voor het verlagen van de gehandicaptenparkeerkaart in Losser die met 85,40 euro in vergelijking met andere gemeenten erg duur is.
Share our website