Afvalbrengpunt

BETOOG AFVALBRENPUNT  RAVENHORSTERWEG  (Jos TIjdhof)
 
Voorzitter allereerst wil ik bedanken voor de antwoorden op onze art 39 brief inzake het afvalbrengpunt. Maar we vinden dit echter niet voldoende vandaar deze motie.
 
Voorzitter al jarenlang is er een beperkte opening van het afvalbrengpunt  aan de ravenhorsterweg enwel:
Woensdag ½ dagdeel, vrijdag 2 dagdelen en zaterdag van 09.00 tot 12.00 uur.
Dit in tegenstelling van andere vergelijkbare gemeenten waar het afvalbrengpunt  bijna dagelijks is geopend.
Tubbergen openingstijden maandag tem vrijdag van 08.00 tot 16.30 en zaterdag van 07.30 tot 16.00 uur.
Oldenzaal openingstijden  van maandag tem vrijdag van 11.00 tem 17.00 uur en zaterdag van 10.00 tem 16.00 uur
Denekamp openingstijden van Postel  van maandag tem vrijdag  07.30 uur tem 17.00 en zaterdag van 07.30 uur toto 16.00 uur.
 
De laatste tijd is het vreselijk druk bij het afvalbrengpunt en staan er lange files aanhangers met afval. Dit komt waarschijnlijk mede door de coronatijd.
 
Wij zijn als raadslid BURGERFORUM diverse keren door onze burgers benaderd dat dit geen werkbare situatie is en tevens komen er gevaarlijke situatie voor op de aanvoerwegen. We moeten deze klachten van onze burgers zeer serieus nemen en de openingstijden flink verruimen en hiervoor willen we dan als  BURGERFORUM deze motie indienen.
 
Afvalbrengpunt
 
De raad in vergadering bijeen d.d. 23 juni 2020 Onderwerp: Afvalbrengpunt Losser
 
Constaterende dat:
 
-Er vaak sprake is van grote drukte bij het afvalbrengpunt aan de Ravenhorsterweg;
-Tijdens de openingstijden niet alleen in de Ravenhorsterweg, maar ook in de Scholtinkstraat de wachtende rij auto’s zorgt voor gevaarlijke situaties, vooral voor fietsers;
-Er als sprake is van schade aan auto’s ten gevolge van de grote drukte en het dichtslibben van de aanvoerroutes;
-De huidige locatie van het afvalbrengpunt, maar ook de inrichting niet bijdraagt tot snelle dóór- en afvoer.
 
Draagt het college op:
 
1. De openingstijden per onmiddellijke ingang te verruimen met minimaal 8 uren voor de periode van 4 maanden;
2. Te onderzoeken of een andere locatie mogelijk is, bijvoorbeeld op het industrieterrein, of gekeken kan worden naar een andere terreininrichting die tot minder overlast zal leiden en of er mogelijkheden zijn voor onze inwoners om in Oldenzaal of Denekamp (afvalbrengpunt Postel) te storten;
3. De kosten te dekken binnen de voorziening reiniging en/of de algemene reserve.
 
En gaat over tot de orde van de dag 
 
Burgerforum, Lies ter Haar, fractievoorzitter
 
Met 9 voor en 8 tegen is de motie aangenomen
Voor Burgerforum en VVD
Tegen D66, CDA en PvdA
Share our website