Afbouw hondenbelasting

Startnotitie hondenbeleid (Jos Tijdhof)

Burgerforum Raadsvergadering 5 april 2016      
            

Burgerforum is van mening dat we iets moeten doen met de hondenbelasting die door de gemeente geïnd wordt.                              
Hoe en wat er gedaan moet worden zijn vele meningen over.                 
Wij hebben jaren geleden al gepleit voor het invoeren van de hondenpoepzakjes. Dit zou een eerste stap kunnen zijn voor gerichter hondenbeleid.                                                                                    
Op deze zakjes kan een reclameboodschap aangebracht worden.             
Ik heb hier enkele voorbeelden bij me.                                                
Ook wil ik U er op opmerkzaam maken dat er 20 april een symposium Hondenbeleid is in het NBC Congrescentrum te Nieuwegein.                     
Dit symposium is bedoeld voor ambtenaren collegeleden en raadsleden die te maken hebben met hondenbeleid.                                                   
Ik wil dan ook graag de verantwoordelijk wethouder deze uitnodiging en informatie overhandigen en hoop dat hij hier  iets voor het hondenbeleid in Losser kan doen.                                                                       
Verder wil Burgerforum pleiten voor afbouw hondenbelasting in bijv. 4 jaar tot het bedrag dat structureel nodig is voor onderhoudsmaatregelen tegen overlast. De eerste jaren de inkomsten uit hondenbelasting te gebruiken voor investeringen en maatregelen om hondenpoep tegen te gaan  en de hondenbelasting daarna af te bouwen en tevens het bedrag van de afbouw in de begroting te verwerken.

Mocht de overlast niet afnemen dan kan bij een tussentijdse evaluatie afgesproken worden om de belasting alsnog in stand te houden.
Wellicht dat hondenbezitters elkaar dan hier ook strakker op aanspreken.
Voorzitter mag ik dit door tussenkomst van U deze info Overhandigen aan de verantwoordelijk wethouder.
 
Share our website