9 partners in het Gemeentehuis ...plek om te verbinden

  • Home
  • Nieuws
  • 9 partners in het Gemeentehuis ...plek om te verbinden
Persbericht

Losser, 25 februari 2016
 
 
Ruimtelijk en financieel ontwerp door B&W vastgesteld
College wil samen met partners het Kulturhus realiseren
 
Het College van B&W van Losser heeft in haar vergadering van dinsdag 23 februari 2016 de uitvoeringsnotitie ‘Business-case Kulturhus Losser’ vastgesteld.
Wethouder Jan Martin van Rees: “Ik ben heel erg blij dat we nu, samen met onze acht partners, een plan voor het Kulturhus Losser aan de gemeenteraad kunnen presenteren. In de afgelopen periode is er heel hard gewerkt om, in nauwe samenwerking met en tussen de partners, te komen tot een goed én gedragen ruimtelijk en financieel ontwerp voor het Kulturhus. En het is gelukt!
De gezamenlijke huisvesting van de gemeente en haar partners in het nieuwe Kulturhus levert een prachtige samenwerking op en is financieel haalbaar.”

 
Tom van Veen (directeur stichting Fundament en één van de partners): “een aantal jaar geleden hebben we als stichting uitgesproken dat we ons graag wilden vestigen in het gemeentehuis, het Kulturhus. Omdat het efficiënter is en omdat de samenwerking met onze partners zo een stevige impuls krijgt. Ik ga ervan uit dat het er nu echt van komt.”
 
Een tweede onderdeel van het collegebesluit is de vaststelling van de notitie ‘Stand van zaken en financiële gevolgen project Losser Flexibel en Verbonden (LFV)’. Dit project regelt de investeringen in de noodzakelijke digitalisering van documenten en werkprocessen en in de organisatieontwikkeling. Tevens geeft de notitie de kosten weer, die gemoeid zijn met de inrichting van de tweede etage van het Kulturhus (het huidige gemeentehuis). Deze tweede etage wordt in het Kulturhus de nieuwe werkruimte voor de meeste gemeenteambtenaren. Die ambtenaren hebben daar straks geen vaste werkplekken meer, maar alleen nog verschillende typen flexplekken en overlegunits.
 
Kulturhus Losser: een veelzijdig gemeenschapscentrum
Het Kulturhus aan het Raadhuisplein in Losser biedt straks onderdak aan negen partners: woningcorporatie Domijn, stichting Fundament, Centrum voor Jeugd & Gezin, Aveleijn (dagopvang voor licht verstandelijk gehandicapten), Carint Reggeland (thuiszorg), Wijkracht, Politie, VVV en de gemeente Losser. Het Kulturhus, in het hart van het dorp, is bedoeld om mensen en partijen in Losser te verbinden. Een plek waar je ontmoet, met organisaties die er voor Losser maatschappelijk toe doen en die samen een bijdrage leveren aan een prettige en dynamische leefomgeving. Het Kulturhus wordt een veelzijdig gemeenschapscentrum, waar meer wordt gedeeld dan de voordeur(en). Waar de partijen elkaar makkelijk vinden en intensiever samenwerken dan voorheen. Waar je je boeken komt lenen, de Politie vindt of het Zorgloket bezoekt. Het Kulturhus zorgt er bovendien voor dat in Losser de noodzakelijke maatschappelijke voorzieningen in stand blijven.
 
Willy ten Pas (manager Aveleijn): “onze cliënten kunnen in het Kulturhus hun dag op een leuke en nuttige manier besteden. Ze gaan allerhande werkzaamheden verrichten voor de diverse partners en blijven zo midden in de maatschappij staan. In het Kulturhus is van alles te doen. Een prachtige manier voor onze cliënten om de mensen uit Losser te blijven ontmoeten en op deze manier deelgenoot te zijn van onze maatschappij.”
 
De business-case
Wethouder Jan Martin van Rees: “de business-case is sluitend. Het totaal van baten en lasten van de gezamenlijke projecten Kulturhus Losser (KHL) en Losser Flexibel Verbonden (LFV) levert, gerekend over een periode van 30 jaar, een positief saldo op van gemiddeld 33.700 euro per jaar. De business-case is gebaseerd op diverse inhoudelijke keuzes onder het motto ‘sober en doelmatig’. De verwachte investering voor het project Kulturhus Losser bedraagt 2,78 miljoen euro. De investering voor het project Losser Flexibel en Verbonden circa 700.000 euro. Het positieve resultaat van de business-case (33.700 euro) zal vervolgens worden gebruikt om een deel van de in 2012 afgesproken bezuiniging van 107.000 euro te realiseren. Daarnaast wordt 40.000 euro van deze bezuiniging gerealiseerd door anders te gaan werken in de gemeentelijke organisatie (als een resultaat van het project Losser Flexibel & Verbonden). Het dan nog resterende deel van circa 34.000 euro wil het college realiseren in de definitieve uitwerking van de business-case. Daarmee kost het gemeenschapshuis de inwoners van Losser geen extra geld en wordt er ook nog een bezuiniging gerealiseerd. Maar de belangrijkste reden om dit te realiseren is de maatschappelijke meerwaarde door de samenwerking van de partners.

Het college stelt de gemeenteraad nu voor in te stemmen met de opgestelde uitvoeringsnotitie ‘Business-case Kulturhus Losser’. In de komende maanden stelt het college een definitief ruimtelijk ontwerp op, waarin de diverse details zijn uitgewerkt. Tevens komt er dan een investeringsbegroting op grond waarvan het college de raad zal vragen om een aanvullend krediet. Als de raad daarmee instemt, zal de verbouwing nog dit jaar beginnen en in de eerste helft van 2017 zijn afgerond.
 
 
Share our website