Nieuws

75 jaar vrede


BF  75 jaar vrede
 
We zijn verheugd dat de gemeente Losser in deze hier extra aandacht voor heeft.
Het projectplan ziet er veel belovend uit. Wat ons wel opvalt dat dat op pagina 5 van het projectplan een verschil zit in de Geschatte kosten en de kolom Gemeente. We begrijpen dat de kolom Gemeente het bedrag is waar een organisator mee kan rekenen. Het verschil dienen de organisatoren zelf door sponsoring in te vullen. We vinden al BF dat de totale tijdspanner al heel erg kort is voor organisatoren om (zoals het projectplan beschrijft) alles van a tot z te regelen, als daar dan ook nog eens een inspanning geleverd moet worden om geld d.m.v. sponsoring en subsidies op te halen vinden wij te ver gaan. Hoe denkt het college hierover dat de organisatoren dit moeten gaan invullen?
 
BF zal in de eerstvolgende raadsvergadering met een amendement komen, waarbij het totale  (geschatte) bedrag van € 68.800,00 uit het positieve begrotingsresultaat voor 2020 van € 263.000,00 onttrokken zal worden.
Share our website