7.9.2010: Vragen over PHS en de toename van het aantal goederentreinen bij de Lutte

  • Home
  • Nieuws
  • 7.9.2010: Vragen over PHS en de toename van het aantal goederentreinen bij de Lutte
In de rondvraag commissie Ruimte hebben wij gisteren de vraag gesteld wat de gevolgen zijn van het Project Hoogfrequente spoor voor de gem. Losser, en daarbij denken wij aan toename van het goederenvervoer over het spoor  bij de Lutte? Verder is het college gevraagd de raad op de hoogte te houden van toekomstige ontwikkelingen en invulling van dit plan en dan denken we over de toename van het aantal goederentreinen. Als de plannen doorgaan kan dit grote gevolgen hebben voor het aantal goederenterreinen dat langs de Lutte zal komen.
Burgerforum heeft de vragen gesteld naar aanleiding van informatie die ze kreeg over dit Project Hoogfrequente Spoor (PHS).
 
Op 16 juli zonden de provincies Overijssel en Gelderland en betrokken regio's en gemeenten in Oost-Nederland een reactie op het kabinetsbesluit PHS, waarin ze zorg uitspraken over een aantal zaken en dat betrof onder meer de onrust onder de inwoners over de herroutering van het goederenvervoer en de effecten hiervan op de leefbaarheid langs het spoor. Door de minister is niet inzichtelijk gemaakt welke concrete maatregelen getroffen gaan worden om de aantasting van de leefbaarheid veroorzaakt door o.a. geluid, trillingen en vervoer van gevaarlijke stoffen.
 
De wethouder gaf aan dat alle betrokken gemeenten, dus zeker ook Losser, vinger aan de pols zullen houden en de toekomstige ontwikkelingen nauwgezet zullen volgen en de raad hierover zullen informeren.
 
 
fractie Burgerforum
Share our website